1 maart 2013Prejudiciële vragen inzake btw-vrijstelling verwerving en invoer tandprothesen

De vrijstelling voor de levering van tandprothesen is in Nederland sinds 1 januari 2008 uitsluitend van toepassing indien de leverancier een tandartsen of tandtechnicus is. De invoer (aankoop in derde land) en verwerving (aankoop in andere EU-lidstaat) van deze goederen is vrijgesteld indien de levering in het binnenland in elk geval is vrijgesteld. De woorden ‘in elk geval’ zijn voor verschillende uitleg vatbaar. De staatssecretaris gaat uit van een strikte uitleg: omdat niet iedere levering van tandprothesen is vrijgesteld, is de invoer en de verwerving van tandprothesen altijd belast met 21% btw. Volgens een andere visie is de vrijstelling van toepassing indien de tandprothesen ingevoerd of verworven worden door een tandarts of tandtechnicus. Ook kan worden gesteld dat de vrijstelling slechts van toepassing is indien de tandprothesen door een tandarts of tandtechnicus uit een andere lidstaat worden geleverd en in Nederland worden verworven door een tandarts of tandtechnicus. Omdat het niet met zekerheid te zeggen is welk standpunt de goedkeuring van het HvJ EU kan wegdragen, heeft de Hoge Raad besloten hierover prejudiciële vragen voor te leggen aan het HvJ EU. 

Zie 8.2.1.4 voor meer informatie.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op