8 maart 2013Prejudiciële vragen btw-vrijstelling intracommunautaire verwerving tandprothesen uit Duitsland

Een in Nederland gevestigde tandartsenpraktijk verricht vrijgestelde prestaties zonder recht op btw-aftrek. Deze tandartsenpraktijk koopt in Duitsland tandprothesen in met 0% btw (in Duitsland is de levering van tandprothesen belast tegen het verlaagde btw-tarief op grond van een afwijkings- en overgangsregeling). Naar de mening van de inspecteur is de intracommunautaire verwerving van deze tandprothesen belast met 19% Nederlandse btw die voor de tandartsenpraktijk niet aftrekbaar is. Rechtbank Den Haag heeft in eerste aanleg geoordeeld dat de opgelegde naheffingsaanslag moet worden vernietigd.

De Hoge Raad twijfelt en stelt de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU:

  1. Is de intracommunautaire verwerving van tandprothesen vrijgesteld? Zo nee, is dan aan de toepassing van de btw-vrijstelling de voorwaarde verbonden dat de tandprothesen vanuit het buitenland zijn geleverd door een tandarts of tandtechnicus en/of zijn geleverd aan een tandarts of tandtechnicus?
  2. Als de intracommunautaire verwerving van tandprothesen (onder voorwaarden) is vrijgesteld, geldt de btw-vrijstelling dan ook voor de intracommunautaire verwerving van tandprothesen afkomstig uit een EU-lidstaat die gebruik heeft gemaakt van de afwijkings- en overgangsregeling (lees: de levering van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici belast tegen het verlaagde btw-tarief).?

Voor dit arrest en meer informatie over de levering en intracommunautaire verwerving van tandprothesen zie 8.2.1. Gezien deze prejudiciële vragen verdient het aanbeveling om tegen de voldoening of naheffing van verwervings-btw tijdig bezwaar aan te tekenen. Desgewenst zijn de btw-adviseurs van BTW-PLAZA u hiermee graag van dienst.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op