7 maart 2012Prejudiciële vragen btw-behandeling (kosten) ondernemingspensioenfonds

Op 3 januari 2012 heeft Hof Leeuwarden prejudiciële vragen aan het HvJ EU gesteld inzake de btw-behandeling van (kosten van een) ondernemingspensioenfonds. In deze zaak gaat het om de fiscale eenheid PPG Holdings c.s. te Hoogezand (hierna: PPG). PPG heeft ten behoeve van haar werknemers een pensioenregeling gesloten en die ondergebracht in een aparte stichting. De werknemers dragen geen premie af, die wordt volledig door het concern betaald. De kosten voor het draaiend houden van het pensioenfonds zijn door PPG betaald en niet doorberekend aan het pensioenfonds. De btw op deze kosten heeft PPG volledig in aftrek gebracht. Naar de mening van de inspecteur ten onrechte. Rechtbank Leeuwarden heeft de inspecteur in het gelijk gesteld. In hoger beroep vraag Hof Leeuwarden zich af of er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de kosten voor het pensioenfonds en de belaste handelingen van PPG. Indien een dergelijk verband ontbreekt, vraagt het hof zich af of de handelingen jegens PPG vrijgesteld zijn van btw-heffing als het beheer dan wel de bedrijfsvoering van een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Het hof heeft besloten om deze vragen voor te leggen aan het HvJ EU.  Voor deze uitspraak en meer informatie over de btw-behandeling van pensioenfondsen zie 8.3.1.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op