1 juni 2015Prejudiciële vraag over btw-aftrek bij overdracht brede scholen tegen 10% stichtingskosten

De Hoge Raad heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ EU inzake het recht op btw-aftrek bij de levering van twee brede scholen tegen 10% van de stichtingskosten.

De gemeente Woerden heeft twee Brede Scholen laten bouwen. Na de oplevering in 2006 en 2007 heeft de gemeente de schoolgebouwen voor een bedrag van 10% van de bouwkosten btw-belast geleverd aan een stichting, die de scholen vervolgens exploiteert. De gemeente heeft nagenoeg alle btw op de bouwkosten in aftrek gebracht. De scholen worden voor ca. 90% gebruikt voor vrijgestelde (onderwijs)prestaties en voor ca. 10% voor btw-belaste prestaties (verhuur). De inspecteur heeft de gemeente een naheffingsaanslag van ruim € 2,5 miljoen euro opgelegd, omdat volgens hem geen sprake is van de levering van de schoolgebouwen en, mocht al sprake zijn van een levering, sprake is van misbruik van recht. 

In deze zaak is in eerste aanleg door Rechtbank Haarlem geoordeeld dat sprake is van misbruik van recht, met uitzondering van de levering van een appartementsrecht van het ene, in appartementsrechten opgesplitste schoolgebouw (het sportcentrum). In hoger beroep oordeelt Hof Amsterdam dat de gemeente bij de overdracht van de schoolgebouwen een prijs heeft berekend die uitsluitend ziet op de gedeelten van de gebouwen die door de stichting zullen worden aangewend voor (btw-belaste) verhuur. Dit betekent volgens het hof dat slechts deze gedeelten zijn geleverd aan de stichting en dat de gedeelten van de gebouwen die gebruikt worden voor vrijgestelde (onderwijs)prestaties in eigendom zijn gebleven van de gemeente. Levering van slechts 10% van de schoolgebouwen heeft tot gevolg dat de gemeente slechts in zoverre optrad als btw-ondernemer en derhalve slechts 10% van de btw die aan haar in  rekening is gebracht, in aftrek mag brengen. Misbruik van recht acht het hof in dit geval niet aannemelijk. Voor het geval ervan uit moet worden gegaan dat de gemeente de twee volledige schoolgebouwen heeft geleverd voor een bedrag van 10% van de bouwkosten, oordeelt het hof dat in dat geval sprake is van misbruik van recht, omdat het verkrijgen van belastingvoordeel dan het wezenlijke doel is geweest van de constructie. Gemeente Woerden heeft tegen deze uitspraak beroep in cassatie ingesteld. 

In cassatie overweegt de Hoge Raad dat het oordeel van het hof – dat in cassatie niet is bestreden –dat de gemeente op grond van de onderwijswetgeving de kosten van de huisvesting van scholen niet aan onderwijsinstelling hoeft door te berekenen, de vraag oproept of de btw-richtlijn zo moet worden uitgelegd dat de gemeente vanwege deze omstandigheid  en de omstandigheid dat de koper van de gebouwen (de stichting) onderdelen van de gebouwen om niet in gebruik heeft gegeven aan onderwijsinstellingen, recht heeft op aftrek van slechts een deel van de voor de oplevering van de gebouwen in rekening gebrachte btw. Aangezien er argumenten zijn om deze vraag zowel bevestigend als ontkennend te beantwoorden, besluit de Hoge Raad deze vraag voor te leggen aan het HvJ EU.

De Hoge Raad houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het HvJ EU de prejudiciële vraag heeft beantwoord.

Zie 13 voor meer informatie over misbruik van recht. Voor meer of specifieke informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Matthijs van der Wulp op het telefoonnummer 078 – 622 54 52 of het e-mailadres mvanderwulp@vandrielfruijtier.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op