26 juli 2012Praktijkbijeenkomsten nieuwe reisbureauregeling

Reisburo Actueel organiseert in samenwerking met BTW-PLAZA op 9, 13 en 14 augustus a.s. praktijkbijeenkomsten over de nieuwe reisbureauregeling. Tijdens de bijeenkomst wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden uitgelegd wie met de reisbureauregeling te maken heeft, voor welke (reis)handelingen en wat de gevolgen zijn van het al dan niet toepassen van de reisbureauregeling. U wordt voorzien van praktische aanwijzingen hoe in welke omstandigheden te handelen. Ook wordt ingegaan op reisorganisaties die bemiddelen bij (reis)handelingen. 

De nieuwe reisbureauregeling is op 1 april jl. in werking getreden. De regeling houdt in dat er geen recht op aftrek/teruggaaf van de btw op de ingekochte reishandelingen bestaat, terwijl er 0% / 19% (en per 1 oktober 2012 21%) btw verschuldigd is uit de winstmarge met betrekking tot de doorverkochte reishandelingen. De winstmarge kan per tijdvak of per reis berekend worden. Het bemiddelen (door reisbureaus) bij de verkoop van reizen valt niet onder de reisbureauregeling. De nieuwe reisbureauregeling is ook niet van toepassing op eigen prestaties, zoals het inzetten van eigen bussen, eigen accommodatie, eigen personeel etc. Let op: de aanwezigheid van eigen prestaties kan betekenen dat én de reisbureauregeling van toepassing is op de doorverkoop van ingekochte reishandelingen én voor de eigen prestaties ‘gewoon’ btw verschuldigd is in Nederland of in het buitenland. Bij eigen prestaties in het buitenland moet u daarom bedacht zijn op btw-verplichtingen (registratie en indienen btw-aangiften)!

Lees meer en schrijf u in.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op