18 april 2014PO-Raad overlegt met ministeries over btw-risico’s Passend Onderwijs

Recent heeft de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs die de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs behartigt, overleg gevoerd met de ministeries van Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de invoering van het Passend Onderwijs. 

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Deze wet geeft scholen de zorgplicht om te voorzien in passend onderwijs voor leerlingen. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat scholen gaan samenwerken. Deze samenwerking kan btw-risico’s met zich meebrengen, onder andere bij het uitlenen van ondersteunend personeel en bij het vormen van Integrale Kindcentra. De PO-Raad heeft deze risico’s voorgelegd aan de ministeries, die daarop aangaven dat het niet de intentie is om met de invoering van Passend Onderwijs de belastinginkomsten uit  btw te vergroten. In een vervolgoverleg zullen diverse casussen waarin btw-risico’s aan de orde zijn door de gezamenlijke partijen worden besproken. 

In samenwerking met de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) organiseert BTW-PLAZA diverse voorlichtingsbijeenkomsten over Passend Onderwijs en btw. De eerstvolgende bijeenkomsten (ochtend- en middagsessie) vinden plaats op 23 april 2014. U kunt zich hier inschrijven. Daarnaast biedt BTW-PLAZA een btw-scan aan, waarbij het samenwerkingsverband wordt doorgelicht op btw-technische risico’s en –kansen. U kunt hier meer informatie vinden. 

Heeft u een specifieke vraag over Passend Onderwijs en btw? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via info@btwplaza.nl of 088 – 298 98 98.?

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op