19 december 2013Pensioenakkoord: afschaffing koepelvrijstelling voor pensioenuitvoeringsdiensten

Recent heeft het kabinet met de oppositiepartijen SGP, ChristenUnie en D66 een akkoord bereikt over de verlaging van de pensioenopbouw. In het pensioenakkoord wordt een bezuiniging van in totaal 2,8 miljard euro voorgesteld. De voorgestelde positieve maatregelen worden gedekt door een aantal besparende maatregelen.

In een brief aan de Tweede Kamer stelt staatssecretaris Weekers van Financiën onder andere de besparende maatregel voor om de koepelvrijstelling voor pensioenuitvoering af te schaffen. Bepaalde prestaties van een koepelorganisatie, waar de leden van de organisatie uit oogpunt van efficiency bepaalde activiteiten centraliseren, zijn vrijgesteld van btw-heffing (zie 8.2.12). In Nederland maken onder andere pensioenfondsen en -verzekeraars gebruik van de koepelvrijstelling met betrekking tot de pensioenuitvoering. Het gaat hierbij om procesmatige/administratieve werkzaamheden bij de inning van pensioenpremies en de uitkering van de pensioenen die worden verricht door eigen uitvoeringsorganisaties.

In zijn brief geeft staatssecretaris Weekers aan dat is gebleken dat toepassing  van de vrijstelling door koepels van pensioenfondsen en -verzekeraars marktverstorend werkt, omdat hierdoor de prikkel tot uitbesteding van de werkzaamheden ontbreekt. Op grond van de btw-richtlijn mag de vrijstelling in het geval van verstoring van de mededinging niet langer worden toegepast, zodat afschaffing van de koepelvrijstelling voor werkzaamheden op het gebied van pensioenuitvoering onvermijdelijk lijkt.

De maatregelen in het pensioenakkoord zullen, na goedkeuring door de Eerste Kamer, in werking treden op 1 januari 2015.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op