24 januari 2018Parkeren bij Diergaarde Blijdorp belast met 21% btw

Hof Den Haag oordeelt dat het parkeren voor bezoekers bij Diergaarde Blijdorp een doel op zich vormt, zodat het verlaagde btw-tarief niet kan worden toegepast.

Feiten

Diergaarde Blijdorp exploiteert een diergaarde en botanische tuin. Daarnaast biedt zij ook parkeerruimte aan naast de diergaarde. De kosten voor het parkeren bedragen € 8,50 per dag. Bezoekers die met de auto komen, kunnen er ook voor kiezen om hun auto te parkeren op parkeerplaatsen aan de openbare weg tegen het door de gemeente vastgestelde tarief of gratis bij winkels in de nabijheid van de diergaarde. Één van de parkeerterreinen bevindt zich achter een hotel. Hotelgasten die gebruikmaken van dit parkeerterrein, betalen € 5 per parkeermunt. Diergaarde Blijdorp heeft tot oktober 2015 het algemene btw-tarief van 21% toegepast op de opbrengsten van het parkeren en is van mening dat het btw-tarief van 6% – met uitzondering van de parkeermunten – van toepassing had moeten zijn. In november 2015 dient Diergaarde Blijdorp negatieve suppletieaangiftes in voor de maanden januari t/m september 2015. De inspecteur verklaart de bezwaarschriften tegen de maanden januari t/m juli 2015 niet-ontvankelijk en merkt deze aan als verzoek om ambtshalve vermindering. De bezwaarschriften voor augustus en september 2015 worden ongegrond verklaard. In het geschil is of op het bieden van parkeergelegenheid aan de bezoekers van Diergaarde Blijdorp belast is tegen het algemene of het verlaagde btw-tarief.

Procedure

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het bieden van parkeergelegenheid is aan te merken als een bijkomende dienst. Gelet op de ligging van de parkeerterreinen acht de rechtbank het niet aannemelijk dat op die terreinen – met uitzondering van de hotelgasten – ook mensen gaan parkeren die niet naar Diergaarde Blijdorp gaan. Het doel voor de modale consument is om Diergaarde Blijdorp te bezoeken, waardoor het parkeren dan geen doel op zich is. Bovendien acht de rechtbank het aannemelijk dat het bieden van parkeergelegenheid een bezoek aan Diergaarde Blijdorp aantrekkelijker maakt, omdat de bezoekers dan niet zijn aangewezen op het openbaar vervoer of op de aanwezige (beperkte) parkeerplaatsen in de omgeving van de diergaarde. De inspecteur gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.

Hof Den Haag

Hof Den Haag oordeelt dat het geven van gelegenheid tot parkeren een op zichzelf staande dienst is die Diergaarde Blijdorp niet in haar hoedanigheid van exploitant van een diergaarde verricht. Diergaarde Blijdorp verleent bezoekers tegen vergoeding toegang tot de diergaarde. Daarnaast biedt Diergaarde Blijdorp haar bezoekers tegen afzonderlijke vergoeding de mogelijkheid tot parkeren van hun auto. De modale consument zal volgens het hof menen gebruik te maken van meerdere diensten.

Het gelegenheid geven tot parkeren vormt evenmin een dienst die als bijkomend aan het verlenen van toegang tot Diergaarde Blijdorp kan worden aangemerkt. Het hof oordeelt dat geen sprake is van een middel om de hoofddienst, het verlenen van toegang tot de diergaarde, zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In dit verband geldt dat, hoewel dit niet de bedoeling is, ook niet-bezoekers van de diergaarde op de desbetreffende parkeerterreinen kunnen parkeren. Volgens hof is het parkeren voor bezoekers een doel op zich en staat dit los van het verlenen van toegang tot Diergaarde Blijdorp. Dat het aantrekkelijk is om nabij de bestemming, de diergaarde, te parkeren brengt op zichzelf niet mee dat de prestatie als louter bijkomend aan het bezoeken van Diergaarde Blijdorp dient te worden aangemerkt. Deze omstandigheid is immers inherent aan het doel van parkeren. De conclusie van het hof luidt dat het geven van gelegenheid tot parkeren is onderworpen aan het algemene btw-tarief.

Voor ons commentaar verwijzen wij naar het commentaar op de uitspraak in de zaak Slagharen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op