8 juli 2014Overname exploitatie kinderdagcentrum overdracht onderneming voor btw

Een natuurlijk persoon exploiteert een kinderdagcentrum. Het pand waarin het kinderdagcentrum is gevestigd wordt gehuurd van een stichting. De exploitant van het kinderdagcentrum sluit met een ander natuurlijk persoon, F, een overeenkomst tot verhuur van het kinderdagcentrum (inclusief personeel, klanten, speelgoed en inventaris) per 1 februari 2011 voor de periode van 10 jaar. Na afloop van deze periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor aansluitende optieperioden van vijf jaar. De huursom bedraagt € 6.875 per maand en moet telkens vooraf worden betaald. Op 1 februari 2015 heeft F het recht om de onderneming te kopen voor € 220.000. Ter zake van deze verhuur is geen btw berekend. De inspecteur heeft over 2011 en het eerste kwartaal van 2012 btw nageheven.

In eerste aanleg heeft Rechtbank Den Haag geoordeeld dat geen sprake is van een eenmalige onbelast(bar)e overdracht van een onderneming als bedoeld in art. 37d Wet OB, maar van een doorlopende terbeschikkingstellingsdienst. Daarnaast is niet gebleken dat voldaan wordt aan de voorwaarden van de btw-vrijstelling voor nauw met de kinderopvang samenhangende diensten. Ten slotte is volgens de rechtbank geen sprake van een met een eenmalige levering gelijkgestelde financial lease van het kinderdagcentrum, omdat de eigendom aan het einde van de overeenkomst niet overgaat en de termijnen niet overeenkomen met de verkoopwaarde van het kinderdagcentrum.

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat wel sprake is van een (niet belastbare) overdracht van een onderneming, omdat sprake is van de overname van de exploitatie van het kinderdagcentrum. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat de inspecteur heeft verklaard dat het kinderdagcentrum btw-technisch voor op naam en voor rekening van de ‘huurder’ wordt geëxploiteerd en dat ter zitting (onvoldoende weersproken) is gesteld dat de koopoptie naar alle waarschijnlijkheid wordt uitgeoefend. Naar het oordeel van het hof is geen sprake van een doorlopende dienst, maar een overdracht van de exploitatie tegen een periodieke vergoeding. Het hof vernietigt de opgelegde naheffingsaanslagen.

Voor meer informatie over de overdracht van onderneming zie 11.5.?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op