5 juni 2012Overgangsregeling btw-verhoging nieuwbouw

Met ingang van 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief van 19% verhoogd naar 21%. In het daartoe strekkende wetsvoorstel is opgenomen dat het tijdstip waarop de dienst wordt verricht bepalend is voor het toepasselijke btw-tarief. Dit betekent dat een dienst die wordt verricht op of na 1 oktober 2012 volledig belast is met 21% btw. Dit geldt ook indien reeds vóór 1 oktober 2012 facturen zijn uitgereikt waarop 19% btw in rekening is gebracht. Voor de oplevering van nieuwe gebouwen betekent dit dat het 19%-tarief slechts van toepassing is indien de oplevering vóór 1 oktober 2012 plaatsvindt. Een oplevering van een gebouw op of na 1 oktober 2012 betekent dat over de volledige vergoeding 21% btw verschuldigd is.

Om te voorkomen dat kopers die voor 1 oktober 2012 een overeenkomst hebben gesloten met betrekking tot de reeds vervallen termijnen alsnog geconfronteerd worden met 2% extra btw is een overgangsregeling getroffen. Op grond van deze overgangsregeling blijft het 19%-tarief van toepassing op de termijnen die vóór 1 oktober 2012 vervallen zijn. Ook voor btw-ondernemers die op of na 1 oktober 2012 een integratieheffing verschuldigd zijn ingevolge een vóór 1 oktober 2012 gesloten overeenkomst tot oplevering van een onroerend goed onder terbeschikkingstelling van stoffen (waaronder grond is begrepen) blijft het 19%-tarief van toepassing ten aanzien van het gedeelte van de vergoeding dat gelijk is aan de termijnen die vóór 1 oktober 2012 zijn vervallen én in de vergoeding begrepen kosten van de voor die datum ter beschikking gestelde stoffen (grond bijv.).

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op