15 april 2014Overdracht onderneming vereist mogelijkheid voortzetting activiteit

Een vereniging van ondernemers in de schilders- en onderhoudsbranche heeft jarenlang opgetreden als verzekeringstussenpersoon voor haar leden. Na aanscherping van de assurantiewetgeving is de ondernemersvereniging een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met een professionele verzekeringstussenpersoon en heeft de exploitatie van de verzekeringsportefeuille (een deel van de onderneming) overgedragen aan de tussenpersoon. De vereniging behoudt dus de eigendom van de verzekeringsportefeuille. Zij ontvangt jaarlijks een provisie van de tussenpersoon en is van mening dat daarvoor de vrijstelling voor handelingen van verzekeringstussenpersoon van toepassing is. De inspecteur is het hiermee niet eens en legt een naheffingsaanslag op. Hij is daarnaast van mening dat de onderneming destijds niet is overgedragen, omdat de vereniging de eigendom van de portefeuille behouden heeft.

Met betrekking tot dit tweede standpunt is door Hof Den Haag geoordeeld dat eigendom geen beslissende factor is bij de overdracht van (een deel van) een onderneming. Daarbij is het voor de uitoefening van de verzekeringsactiviteiten niet noodzakelijk dat de eigendom van de portefeuille is overgedragen aan de verzekeringstussenpersoon, aldus het hof. 

In cassatieberoep spitst het geschil tussen partijen zich toe op de vraag of de bedragen die de vereniging als provisie ontvangt de vergoeding vormen voor de overdracht van de onderneming. Hoewel de Hoge Raad de opvatting van het hof deelt dat in beginsel ook de overdracht van een algemeenheid van diensten zonder btw-heffing plaats kan vinden, acht zij het oordeel van het hof dat in casu in 1987 een onderneming is overgedragen onjuist dan wel onbegrijpelijk. Het voortzetten van de werkzaamheden door de vereniging als tussenpersoon is niet voldoende om te kunnen concluderen tot de overdracht van een onderneming. Hiervan is immers slechts sprake indien (on)lichamelijke zaken worden overgedragen waarmee een autonome economische activiteit kan worden voortgezet. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing. 

Zie 11.5 voor meer informatie over de overdracht van een onderneming.?

 

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op