6 juni 2014Overdracht brede scholen tegen 10% stichtingskosten is btw-levering

De gemeente Woerden heeft twee Brede Scholen laten bouwen. Na de oplevering in 2006 en 2007 heeft de gemeente de schoolgebouwen voor een bedrag van 10% van de bouwkosten btw-belast geleverd aan een stichting, die de scholen vervolgens exploiteert. De gemeente heeft nagenoeg alle btw op de bouwkosten in aftrek gebracht. De scholen worden voor ca. 90% gebruikt voor vrijgestelde (onderwijs)prestaties en voor ca. 10% voor btw-belaste prestaties (verhuur). De inspecteur heeft de gemeente een naheffingsaanslag van ruim € 2,5 miljoen euro opgelegd, omdat volgens hem geen sprake is van de levering van de schoolgebouwen en, mocht al sprake zijn van een levering, sprake is van misbruik van recht.

In deze zaak is in eerste aanleg door Rechtbank Haarlem geoordeeld dat sprake is van misbruik van recht, met uitzondering van de levering van een appartementsrecht van het ene, in appartementsrechten opgesplitste schoolgebouw (het sportcentrum). In hoger beroep oordeelt Hof Amsterdam dat de gemeente bij de overdracht van de schoolgebouwen een prijs heeft berekend die uitsluitend ziet op de gedeelten van de gebouwen die door de stichting zullen worden aangewend voor (btw-belaste) verhuur. Dit betekent volgens het hof dat slechts deze gedeelten zijn geleverd aan de stichting en dat de gedeelten van de gebouwen die gebruikt worden voor vrijgestelde (onderwijs)prestaties in eigendom zijn gebleven van de gemeente. Levering van slechts 10% van de schoolgebouwen heeft tot gevolg dat de gemeente slechts in zoverre optrad als btw-ondernemer en derhalve slechts 10% van de btw die aan haar in  rekening is gebracht, in aftrek mag brengen. Misbruik van recht acht het hof in dit geval niet aannemelijk. Voor het geval ervan uit moet worden gegaan dat de gemeente de twee volledige schoolgebouwen heeft geleverd voor een bedrag van 10% van de bouwkosten, oordeelt het hof dat in dat geval sprake is van misbruik van recht, omdat het verkrijgen van belastingvoordeel dan het wezenlijke doel is geweest van de constructie.

A-G Van Hilten adviseert de Hoge Raad om te oordelen dat voor een afwijking van de contractuele bepalingen (lees: de toerekening van de gehele koopsom aan de met btw verhuurde ruimtes) geen plaats is. Daarnaast meent de A-G dat in deze zaak geen sprake is van misbruik van recht, omdat in het Gemeente Albrandswaards-arrest door de Hoge Raad in een nagenoeg identieke situatie is beslist dat van misbruik van recht geen sprake is. Dat de levering van de schoolgebouwen door de gemeente een economische activiteit is, is door de Hoge Raad beslist in het Gemeente Hardinxveld-Giessendam-arrest. Dit betekent dat de gemeente de schoolgebouwen tegen vergoeding heeft geleverd voor de btw, hetgeen een btw-belaste activteit is. Ook het beroep van de staatssecretaris op het beginsel van de fiscale neutraliteit treft volgens de A-G geen doel, omdat geen sprake is van een verschillende btw-behandeling van gelijksoortige activiteiten.

Voor meer informatie over misbruik van recht zie 13  ?? 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op