18 maart 2013Oude regels plaats van dienst deels strijdig met btw-richtlijn

De in Nederland gevestigde tussenhoudstermaatschappij X B.V., die geen economische prestaties verricht, verwerft in 2006 een aandelenbelang in een onderneming buiten de Europese Unie. Ter zake van de aankoop van deze aandelen heeft X B.V. diensten van diverse in het binnen- en buitenland gevestigde adviseurs afgenomen. Niet binnen de EU gevestigde adviseurs hebben aan X B.V. ruim 1 miljoen euro in rekening gebracht. In geschil is de plaats van de verrichte diensten. In de btw-richtlijn is aangegeven dat lidstaten de plaats van dienst ter voorkoming van niet-heffing kunnen aanmerken als binnen de EU gelegen, indien het gebruik en de exploitatie in het binnenland geschieden. Deze richtlijnbepaling is overgenomen in de (oude) nationale wetgeving, waarbij is aangegeven dat het diensten betreft die zijn verricht aan in de Awr bedoelde lichamen, andere dan ondernemers. Volgens X B.V. ziet de richtlijnbepaling echter slechts op diensten aan (binnen de EU gevestigde) ondernemers, waardoor deze niet van toepassing kan zijn op de aan X B.V., die geen ondernemer is, verrichte diensten. De inspecteur van de Belastingdienst is een tegengestelde mening toegedaan. 

Rechtbank Haarlem heeft in deze zaak geoordeeld dat de (oude) nationale wet op dit punt inderdaad in strijd is met de btw-richtlijn, omdat uit de richtlijnbepaling volgt dat deze uitsluitend betrekking heeft op de plaats van diensten die worden verleend aan buiten de EU gevestigde ontvangers of aan belastingplichtigen die weliswaar in de EU, doch buiten het land van de dienstverrichter zijn gevestigd. In casu is de dienstverrichter buiten de EU gevestigd en is X B.V. een binnen de EU gevestigde niet-ondernemer, waardoor de richtlijnbepaling niet van toepassing is. 

Deze zaak heeft betrekking op de oude regels voor de plaats van dienst. Deze regels zijn met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd. Zie 3.3 en 3.4 voor meer informatie over de plaats van diensten aan ondernemers en niet-ondernemers. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op