19 september 2014Organisator btw-vrij inkopen toeristen buiten EU geen commissionair

Een B.V. die de teruggaaf van Nederlandse btw regelt ter zake van door toeristen in Nederland aangekochte goederen, verricht naar de mening van A-G Van Hilten een commissionairslevering. De handelswijze van de B.V. is als volgt. Een toerist van buiten de EU koopt in Nederland een goed met (veelal 21%) Nederlandse btw, maar laat de factuur op naam zetten van de B.V. Vervolgens stuurt de toerist deze factuur tezamen met een afgestempeld douanedocument (ter zake van de uitvoer van dit goed uit de EU) naar de B.V. De B.V. reikt vervolgens een factuur uit aan de toerist met 0% Nederlandse btw en betaalt de aan de winkelier betaalde btw, onder inhouding van een provisie, door aan de toerist.

Volgens Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam is geen sprake van een commissionairslevering door de B.V. Het hof oordeelde dat de toerist bij het aankopen van de goederen op geen enkele wijze gebruik gemaakt heeft van een tussenpersoon, zodat de aankopen niet ‘op order’ van de toerist zijn verricht door de B.V. Bovendien heeft de toerist de aankopen voor eigen rekening verricht. Dit betekent dat de aan de B.V. in rekening gebrachte btw niet voor teruggaaf in aanmerking komt, aldus het hof.

In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat het hof terecht heeft geoordeeld dat geen sprake is van een commissionairslevering, omdat hiermee niet strookt dat de opdrachtgever zelf namens de commissionair handelt zonder tevoren een order tot koop of verkoop aan de commissionair te hebben gegeven. Het hof heeft geoordeeld dat de klant zelf in de winkel de keuze heeft gemaakt om tot aankoop over te gaan en dat hij daaraan direct gevolg heeft gegeven. Hierin ligt volgens de Hoge Raad besloten dat de toerist niet tevoren een order tot aankoop aan de B.V. heeft gegeven. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep daarom ongegrond.

Het gevolg van dit arrest is dat de B.V. geen recht heeft op teruggaaf van de aan haar in rekening gebrachte btw door de Nederlandse winkeliers, omdat zij niet de afnemer is van de door de toeristen gekochte goederen. Zie voor meer informatie over de commissionairslevering 2.1.9.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op