14 maart 2019Opzetten en verzorgen praktische organisatie festivals tegen vergoeding btw-belast

Feiten

Een VOF zet festivals op en verzorgt daarvoor de praktische organisatie. De VOF wordt ingehuurd bij culturele evenementen, workshops over muziek- en cultuur en bij muziekevenementen. In 2013 heeft de VOF festivals opgezet voor 2 stichtingen en een gemeente. De VOF heeft voor deze diensten geen btw berekend. De inspecteur heeft een btw-naheffingsaanslag opgelegd aan de VOF. De VOF stelt dat zij geen btw is verschuldigd omdat D en E uitsluitend zijn opgericht om subsidiegelden door te sluizen naar haar.

Hof

Hof Den Haag oordeelt dat de VOF als btw-ondernemer prestaties in het economische verkeer verricht aan de 2 stichtingen en de gemeente. De VOF is ten aanzien van deze prestaties dan ook 21% btw-verschuldigd. De VOF heeft namelijk met de stichtingen en de gemeente overeenkomsten gesloten, waarbij zij op zich heeft genomen om de festivals op te zetten en de praktische organisatie te verzorgen. De VOF heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij als verlengstuk van een van de of de beide stichtingen is te beschouwen, dat zij met hen zou moeten worden vereenzelvigd dan wel dat de stichtingen de subsidies niet hebben ontvangen voor zichzelf maar om deze een op een door te geven aan de VOF. De stichtingen hebben de subsidiegelden besteed aan prestaties die de VOF hen heeft geleverd.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op