20 juni 2018Opschorting inperking btw-koepelvrijstelling per 2019

Staatssecretaris Snel heeft de Tweede Kamer laten weten een eerder aangekondigde inperking van de btw-koepelvrijstelling op te schorten. De inperking was door het vorige kabinet aangekondigd per 1 januari 2019, als direct gevolg van arresten van het HvJ.

Koepelvrijstelling

De koepelvrijstelling geldt ondermeer voor decentrale overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies, maar ook voor woningcorporaties, banken en verzekeraars. Zij kunnen er vanuit kostenbesparing voor kiezen om hun werkzaamheden samen uit te voeren in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband verricht dan diensten aan haar deelnemers en deze zijn vrijgesteld van btw.

HvJ

Eind maart liet Staatssecretaris Snel via een brief aan de Tweede Kamer weten dat dat de koepelvrijstelling vanaf 1 januari 2019 gewijzigd zou worden, vanwege arresten van het HvJ. Het HvJ oordeelde in deze arresten (DNB Banka en Aviva) dat de koepelvrijstelling alleen nog maar voor specifiek benoemde prestaties van algemeen belang zou gelden zoals medische zorg, ziekenhuisverpleging, maatschappelijk werk, sociale zekerheid en het geven van onderwijs. Dit perkt de vrijstelling zoals deze in Nederland wordt toegepast flink in. De koepelvrijstelling zou dan niet meer gelden voor organisaties in de financiële en verzekeringssector en voor decentrale overheden.

Inperking herstellen

Omdat dit financiële consequenties kan hebben voor gebruikers van de koepelvrijstelling gaat het kabinet zich samen met andere Europese lidstaten hard maken voor reparatie via Europese regelgeving om deze inperking te herstellen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op