9 november 2012Opnieuw verwijzing voor onderzoek ongerechtvaardigde verrijking Stadeco

Stadeco B.V. (hierna: Stadeco) is een standbouwbedrijf dat in de periode van 1993 t/m 1995 ten onrechte btw in rekening heeft gebracht aan de EVD. Ten onrechte omdat de diensten, bestaande in het verhuren, transporteren, opbouwen en afbouwen van stands op tentoonstellingen, in het buitenland belast(baar) waren. Op grond van art. 37 Wet OB is Stadeco deze ten onrechte gefactureerde btw verschuldigd. In 1996 is deze btw ten bedrage van € 104.512 teruggevraagd en -gekregen op basis van door Stadeco opgemaakte (maar nooit aan de EVD uitgereikte) creditfacturen.

Tijdens een boekenonderzoek in 2000 constateert de inspecteur dat Stadeco de creditfacturen nooit aan de EVD heeft uitgereikt en het bedrag van € 104.512 ook niet terugbetaald heeft aan de EVD. Hij heft daarom de teruggegeven btw na over het tijdvak van 1 januari 1996 tot en met 31 december 1996. De inspecteur meent dat uit het destijds geldende beleid volgt dat ten onrechte gefactureerde btw slechts wordt teruggegeven indien een creditfactuur is uitgereikt of op een andere manier de onjuiste facturering met btw is hersteld, hetgeen Stadeco niet gedaan heeft. Stadeco is van mening dat een herstelfactuur niet als voorwaarde voor de teruggaaf gesteld mag worden.

Na prejudiciële vragen aan het HvJ EU heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de eis van een herstelfactuur alleen mag worden gesteld indien Stadeco door de teruggaaf van de ten onrechte gefactureerde btw ongerechtvaardigd zou worden verrijkt. De zaak wordt verwezen naar Hof Amsterdam om te beoordelen of dit het geval is. Hof Amsterdam is van oordeel dat de inspecteur de ongerechtvaardigde verrijking van Stadeco niet aannemelijk heeft gemaakt. Tegen deze uitspraak is beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat, nu de inspecteur heeft gesteld dat er prijzen excl. btw zijn geoffreerd, het hof van Stadeco had moeten vergen om zich gedocumenteerd hierover uit te laten. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar Hof ’s Hertogenbosch teneinde te beoordelen of Stadeco ongerechtvaardigd is verrijkt.

Zie voor dit arrest en meer informatie 14.3.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op