11 november 2011Opnieuw prejudiciële vragen over houdbaarheid BUA?

Het BUA blijft de gemoederen bezighouden. Hoewel het HvJ EU in het X Holding-arrest ten aanzien van een aantal aftrekuitsluitingen duidelijk maakte dat deze door de unierechtelijke beugel kunnen, staat dit ten aanzien van een aantal aftrekuitsluitingen nog steeds niet vast. De onduidelijkheid over de (on)verbindendheid betreft de aftrekuitsluitingen voor het verstrekken van loon in natura aan het personeel, overige personeelsverstrekkingen en de kantineregeling. Advocaat-Generaal heeft in een cassatieprocedure waarin de (on)verbindendheid van ‘loon in natura’ en kantineregeling aan de orde zijn aan de Hoge Raad geadviseerd om uitleg te vragen aan het HvJ EU. Het is naar haar mening niet duidelijk of het HvJ EU in zijn oordeel over de kantineregeling rekening heeft gehouden met de verhoging van de aftrekuitsluiting (van 6% naar 7%, van 7% naar 8%) die uiteindelijk weer zijn teruggedraaid. Tevens is onduidelijk of het HvJ EU rekening heeft gehouden met feit dat tot de inwerkintreding van de Zesde Richtlijn een btw-vrijstelling (en geen aftrekuitsluiting) gold voor kantineverstrekking. Het is om die reden onduidelijk of van een handhaving van een bestaande aftrekuitsluiting kan worden gesproken. Tot slot is het onduidelijkheid of het oordeel van de Hoge Raad, inhoudende dat de aftrekuitsluiting voor ‘loon in natura’ onvoldoende bepaald is, stand kan houden in het licht van het (nadien gewezen) X Holding-arrest. Voor de conclusie en de reikwijdte van de aftrekuitsluitingen zie 10.3.4.     

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op