6 november 2012Opnieuw fiscaal steuntje in de rug voor vastgoedmarkt

Om tegemoet te komen aan de aanhoudend slechte situatie op de vastgoedmarkt, heeft staatssecretaris Weekers van Financiën besloten dat kopers van nieuw zakelijk vastgoed, zoals kantoorpanden en winkelcomplexen, langer een beroep mogen doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting. 

De vrijstelling van overdrachtsbelasting geldt voor nieuw zakelijk onroerend goed dat reeds in gebruik is genomen of is verhuurd door de verkoper. Tot voor kort gold dat de koper een beroep kon doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting indien hij het onroerend goed binnen zes maanden na ingebruikneming of verhuur door de verkoper kocht. In het recente besluit van de staatssecretaris is deze termijn voor verkrijgingen op of na 1 november 2012 verlengd naar 24 maanden. De regeling geldt ook indien het zakelijk onroerend goed op 1 november 2012 nog geen zes maanden in gebruik is genomen of is verhuurd.

De maatregel is bedoeld als stimulans voor de aankoop van zakelijk vastgoed en het starten van nieuwe projecten. De staatssecretaris komt hiermee tegemoet aan de wens van de vastgoedsector. 

Bron: MinFin

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op