13 september 2012Oplevering gebouw valt onder Duitse verleggingsregeling bouwsector

In de prejudiciële procedure “BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH” is door het Duitse Bundesfinanzhof (hierna: BFH) aan het HvJ EU de vraag voorgelegd over de verleggingsregeling voor bouwwerkzaamheden. In de beschikking 2004/290 is Duitsland gemachtigd tot het toepassen van een verleggingsregeling voor bouwwerkzaamheden. Het BFH wil weten of onder bouwwerkzaamheden ook de oplevering van onroerende goederen vallen. Als het begrip “bouwwerkzaamheden” in de beschikking alleen betrekking heeft op diensten, zou niet de afnemer maar de presterende ondernemer de btw verschuldigd zijn als er onroerende goederen worden (op)geleverd. A-G Mengozzi van HvJ EU is van mening dat het begrip “bouwwerkzaamheden” uit de derogatiebeschikking diensten omvat. Het BFH moet naar zijn mening alle omstandigheden van het geval in de overweging betrekken bij de beoordeling of een handeling een bouwwerkzaamheid is (en dus een dienst) of een levering van een goed. Het maken van onderscheid tussen leveringen van goederen en diensten door de nationale wetgever/rechter aan de hand van één enkele maatstaf, namelijk of de aannemer eigen materiaal heeft verstrekt, is naar de mening van de A-G in strijd met het unierecht (en leidt tot een te beperkte toepassing van de verleggingsregeling). Verder is de A-G van mening dat er geen reden bestaat om de werking van het arrest van het HvJ EU te beperken in de tijd.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op