11 december 2012Opleidingsinstituut kappers en kapsalons fiscale eenheid voor btw

In Nederland gevestigde btw-ondernemers die organisatorisch, economisch en financieel met elkaar verweven zijn vormen voor de btw een fiscale eenheid. Of sprake is van een dergelijke verwevenheid is lang niet altijd gemakkelijk te bepalen, zo laat een uitspraak van Rechtbank Den Haag zien.

In deze zaak gaat het om een holding die aandelen houdt in diverse B.V.’s. Een van deze B.V.’s verzorgt kappersopleidingen, terwijl vijf andere dochtervennootschappen een kapsalon exploiteren. De holding verricht managementdiensten aan de kapsalons. De studenten die bij voormelde B.V. een kappersopleiding volgen, zijn circa 90% van de lestijden werkzaam in een kapsalon van één van de B.V.’s. In de salons worden klanten bediend die daarvoor prijzen betalen die veelal lager liggen dan gebruikelijk in kapsalons waar niet of bij uitzondering wordt gewerkt met kappers in opleiding. De inspecteur is van mening dat de holding en de dochtervennootschappen een fiscale eenheid voor de btw vormen en heeft een beschikking fiscale eenheid afgegeven. Tegen deze beschikking is (na afwijzing van het bezwaar) beroep aangetekend bij Rechtbank Den Haag. In geschil is of de holding deel uitmaakt van de fiscale eenheid en of het opleidingsinstituut economisch verweven is met de kapsalons.

Rechtbank Den Haag is van oordeel dat de holding niet economisch verweven is met de kapsalons omdat de holding en de kapsalons geen activiteiten verrichten die van dezelfde aard of van elkaar afhankelijk zijn dan wel in hoofdzaak strekken tot verwezenlijking van hetzelfde economische doel. Dit betekent dat de holding ten onrechte is opgenomen in de fiscale eenheid. Het opleidingsinstituut en de kapsalons zijn naar het oordeel van de rechtbank wel economisch verweven omdat de activiteiten van deze B.V.’s van elkaar afhangen en elkaar aanvullen. Dit betekent dat het opleidingsinstituut en de kapsalons een fiscale eenheid vormen voor de btw.

Voor deze uitspraak en meer informatie over de fiscale eenheid voor de btw zie 1.10.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op