8 oktober 2011Ook heffing over privégebruik bedrijfsgoed indien voor 2007 aftrek is genoten

In 2007 is de heffing over het privégebruik ingevoerd (zie 10.6.1 van het btw-handboek). Echter, op basis van het Europese recht was het voor 2007 reeds mogelijk om de gemengd gebruikte goederen volledig tot het btw-ondernemingsvermogen te rekenen. Een dergelijke volledig zakelijke etikettering had tot 2011 in beginsel volledig aftrek tot gevolg. Naar het oordeel van de Hoge Raad is het niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM dat de heffing over het privégebruik ook van toepassing is op investeringsgoeder terzake waarvan vóór 2007 (volledige) aftrek is genoten.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op