1 april 2019Ook btw-aftrek voor deel van dak woning waarop zonnepanelen liggen

Feiten

Een ondernemer heeft een woning laten bouwen en daarop een aantal zonnepanelen laten plaatsen. De btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen is in aftrek toegelaten. In geschil is de aftrek op de woning zelf in verband met de exploitatie van de zonnepanelen.

Rechtbank

De rechtbank heeft geoordeeld dat de zonnepanelen roerende zaken zijn en geen bestanddelen van de woning. Nu de zonnepanelen door de rechtbank als roerende goederen zijn aangemerkt dient derhalve voor de Wet OB onderscheid gemaakt te worden tussen twee afzonderlijke goederen, enerzijds de woning met kantoorruimte en anderzijds de zonnepanelen. Dit laat echter onverlet dat door de bevestiging van de zonnepanelen aan de woning het gebruik van de woning is gewijzigd. Een deel van het dak staat niet alleen ten dienste van de nuttige ruimtes in de woning, maar wordt ook gebruikt voor de ondersteuning van de zonnepanelen en heeft dus een zakelijke functie gekregen. De omvang van het privé- en zakelijk gebruik van de woning moet met inachtneming van alle omstandigheden van het geval in redelijkheid worden bepaald. De rechtbank sluit voor de berekening van het zakelijk gebruik aan bij de uitspraak van hof Arnhem-Leeuwarden van 28 november 2017. Het zakelijk gebruik van de woning dient alsdan te worden berekend aan de hand van de oppervlaktes van de nuttige ruimtes van de woning.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op