25 november 2020Ook btw-aftrek voor adviesdiensten indien verwerving nieuwe deelneming niet doorgaat

De Portugese holdingmaatschappij Sonaecom heeft kosten gemaakt voor het verwerven van een nieuwe deelneming: zij heeft een marktonderzoek laten uitvoeren en diensten voor de uitgifte van obligaties laten verrichten. Sonaecom wilde het kapitaal dat werd gegenereerd door de uitgifte van bedrijfsobligaties aanwenden voor de aankoop van de nieuwe deelneming. De btw op deze kosten heeft Sonaecom in aftrek gebracht, omdat zij voornemens was om aan deze deelneming btw-belaste managementdiensten te verlenen. Uiteindelijk is de verwerving van de nieuwe deelneming niet doorgegaan. Sonaecom heeft daarop de reeds behaalde opbrengsten van de uitgifte van de obligaties gebruikt om een btw-vrijgestelde lening aan de moedermaatschappij te verstrekken.

De vraag is nu of Sonaecom de btw op de gemaakte kosten terecht in aftrek heeft gebracht. Het Hof van Justitie van de EU heeft in deze zaak geoordeeld dat zodra het recht op aftrek is ontstaan, het in stand blijft, ook als de beoogde activiteit niet van de grond is gekomen en dus niet tot belaste handelingen heeft geleid. De kosten van het marktonderzoek moeten gezien worden als algemene kosten, waarvoor Sonaecom recht op aftrek heeft. Het feit dat de verwerving van de aandelen uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden, is hierop niet van invloed.

Voor de diensten die betrekking hadden op de uitgifte van obligaties geldt naar het oordeel van het Hof van Justitie echter dat de hierop drukkende btw niet aftrekbaar is. Deze diensten zijn uiteindelijk gebruikt voor een btw-vrijgestelde activiteit, namelijk het verstrekken van een lening. Het daadwerkelijk gebruik van goederen en diensten heeft voorrang boven het oorspronkelijke voornemen, aldus het Hof van Justitie.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op