23 september 2015Oogmetingen gaan op in btw-belaste verkoop brillen en contactlenzen

Het verrichten van oogmetingen is een bijkomende prestatie die opgaat in de hoofdprestatie, de verkoop van brillen en contactlenzen, zo heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant recent geoordeeld.

X B.V. houdt zich bezig met de handel in brillen en contactlenzen. In dat kader verricht X ook (tegen betaling) oogmetingen. Naar de mening van X kwalificeren deze oogmetingen als vrijgestelde medische diensten. De inspecteur van de Belastingdienst meent echter dat de oogmetingen met btw belast zijn, omdat deze steeds zijn verricht in het kader van de levering van brillen en contactlenzen en heeft daarom een naheffingsaanslag opgelegd aan X B.V.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in deze zaak geoordeeld dat X B.V. ten onrechte de vrijstelling heeft toegepast. De inspecteur heeft naar het oordeel van het hof gemotiveerd en onvoldoende weersproken heeft gesteld dat de oogmetingen steeds zijn verricht in het kader van de levering van contactlenzen en brillen. Als een belastingplichtige tegelijk jegens één afnemer verschillende handelingen tegen afzonderlijke vergoedingen verricht, zoals in casu het geval is, moet elk van deze handelingen voor de btw-heffing normaals gesproken als onderscheiden en zelfstandig worden beschouwd, tenzij een of meer aspecten van de desbetreffende handelingen moeten worden geacht de hoofdprestatie te vormen, terwijl een of meer andere aspecten als bijkomend bij die hoofdprestatie moeten worden beschouwd. Dit is het geval als de prestatie voor de klant geen doel op zich is, maar een middel om de hoofdprestatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De rechtbank acht het aannemelijk dat de oogmeting, anders dan de levering van de bril of de contactlenzen, voor de klanten van X B.V. geen doel op zich vormt, maar uitsluitend gekoppeld is aan de koop van de bril of contactlenzen, zodat de oogmeting een bijkomende prestatie is die opgaat in de levering van de bril of contactlenzen (de hoofdprestatie). Dit houdt in dat het btw-regime van de levering (die in het tijdvak waarop de naheffingsaanslag ziet 19% bedroeg en thans 21% bedraagt) van toepassing is op de oogmetingen, aldus de rechtbank.

Uit de uitspraak van de rechtbank volgt dat de (gemachtigde van de) B.V. tijdens de zitting (met kennisgeving aan de rechtbank) niet is komen opdagen. Ervan uitgaande dat geen sprake is geweest van overmacht, is dit naar onze mening geen verstandige keuze, omdat de inspecteur hierdoor de gelegenheid wordt geboden om tijdens de zitting stellingen in te nemen die -vanwege het ontbreken van een betwisting- (sneller) aannemelijk worden geacht. Dat de rechtbank oordeelt dat de inspecteur gemotiveerd en onvoldoende weersproken heeft gesteld dat de oogmetingen geen afzonderlijke btw-vrijgestelde dienst is, maar opgaat in de btw-belaste verkoop van brillen en contactlenzen, onderstreept dit. Los van de vraag of er handig geprocedeerd is, valt het valt naar onze mening te betwijfelen of het oordeel van de rechtbank c.q. het standpunt van de inspecteur juist is. De Hoge Raad heeft immers ten aanzien van een all-in abonnement voor contactlenzen het oordeel van Hof Den Haag in stand gelaten dat de in dit kader verrichte optometrische diensten (wel) btw-vrijgesteld zijn.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op