12 september 2012Ontneming btw-identificatienummer afnemer onvoldoende voor weigering 0%-tarief

De Hongaarse vennootschap Mecsek-Gabona Kft verkocht op 28 augustus 2009 een partij koolzaad aan Agro-Trade S.r.l. in Italië. Agro-Trade zou het koolzaad vanaf het terrein van Mecsek-Gabona (laten) vervoeren en gaf in verband daarmee de kentekens door van de vrachtauto’s die het koolzaad kwamen ophalen. Nadat het koolzaad was opgehaald, ontving Mecsek-Gabona vanaf een postadres van Agro-Trade in Italië 40 CMR-vrachtbrieven retour. Mecsek-Gabona paste het 0%-tarief toe, maar bij een controle van de Hongaarse fiscus bleek dat Agro-Trade niet bekend was bij de Italiaanse Belastingdienst en dat het Italiaanse btw-identificatienummer op 14 januari 2010 met terugwerkende kracht tot 17 april 2009 was ontnomen. De Hongaarse fiscus meende dat ten onrechte het 0%-tarief was toegepast omdat Mecsek-Gabona het vervoer van het koolzaad naar Italië niet kon aantonen. Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Hongaarse rechter oordeelt het HvJ EU dat het 0%-tarief geweigerd mag worden als vaststaat dat de verkoper niet heeft voldaan aan zijn bewijslast of wist of had moeten weten dat sprake was van btw-fraude door de afnemer en hij niet alle redelijke maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat hij hierbij betrokken raakte. De enkele omstandigheid dat het btw-identificatienummer na de levering met terugwerkende kracht is ontnomen, is volgens het HvJ EU onvoldoende om het 0%-tarief voor intracommunautaire leveringen te weigeren.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op