27 april 2012Ontmanteling Amerikaanse marineschepen niet vrijgesteld van btw-heffing

Voor diensten die verricht zijn in EU-lidstaten die lid zijn van de NAVO en bestemd zijn voor de NAVO-strijdkrachten geldt een btw-vrijstelling met recht op aftrek voor zover zij deelnemen aan de gemeenschappelijke defensie-inspanning. Volgens het Able UK Ltd-arrest van het HvJ EU is het ontmantelen van oude Amerikaanse marineschepen in de EU om die reden slechts vrijgesteld van btw-heffing als de diensten verleend worden aan de Amerikaanse defensie in het kader van de gemeenschappelijke defensie-inspanning én de dienst wordt verricht voor een onderdeel van de strijdkrachten die op het grondgebied van de betrokken EU-lidstaat zijn gelegerd of verblijven. Het ontmantelen van oude Amerikaanse marineschepen die in het kader van de ontmanteling worden overgebracht vanuit de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk is daarom belast met btw.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op