28 september 2012Ontbreken btw-identificatienummer geen reden tot weigering nultarief

Bij de toepassing van het nultarief wegens een intracommunautaire levering van goederen aan een afnemer die de goederen verwerft in een andere EU-lidstaat, dient de leverancier het btw-identificatienummer van zijn afnemer op de factuur te vermelden. In Nederland is dit naast een factuurvereiste ook een voorwaarde voor het toepassen van het nultarief. Ook Duitsland kent een dergelijke verplichting.  

In de zaak ‘VSTR’ was in geschil of de toepassing van het nultarief geweigerd mocht worden aan een Duitse ondernemer op de enkele grond dat niet het btw-identificatienummer van de afnemer, een in de Verenigde Staten gevestigde ondernemer met een filiaal in Portugal, op de factuur vermeld stond. Het HvJ EU heeft geoordeeld dat een weigering van het nultarief niet is toegestaan op grond van het enkele feit dat het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur ontbreekt. Indien leverancier en afnemer niet actief hebben meegewerkt aan btw-fraude en de leverancier heeft voldaan aan de materiële voorwaarden voor het nultarief (vervoer naar andere EU-lidstaat en belaste verwerving goederen in andere EU-lidstaat) mag het nultarief niet op grond van een formeel vereiste, namelijk wegens een factuurgebrek, geweigerd worden. 

 

Zie 9.1.2 voor deze uitspraak en meer informatie over het toepassen van het nultarief bij intracommunautaire leveringen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op