26 maart 2015Ongelijke btw-behandeling digitale en fysieke boeken en kranten gerechtvaardigd?

In de achterliggende tijd is veel aandacht geschonken aan de ongelijke btw-behandeling van de fysieke (6%) en digitale publicaties (21%), zoals boeken en kranten. Vaak wordt gesteld dat deze ongelijke btw-behandeling van papieren en digitale publicaties in strijd is met het beginsel van de fiscale neutraliteit. Op grond van dit beginsel dienen goederen en diensten die voor de consument vergelijkbaar zijn voor de btw gelijk te worden behandeld. Voor de vraag of sprake is van strijd met het beginsel van fiscale neutraliteit is het van belang of de papieren en digitale publicaties voor de modale consument vergelijkbaar zijn.

Uit een recente studie van de Europese Commissie kan worden afgeleid dat dit niet het geval is. In deze studie is tevens onderzocht wat de gevolgen zijn van een verhoging van het btw-tarief voor papieren publicaties of een verlaging van het btw-tarief voor digitale publicaties. In het onderzoek zijn de volgende conclusie getrokken:

 

  • de papieren en digitale publicaties richten bewegen zich op een verschillende markt;
  • de consumenten waarderen papieren en digitale publicaties in het algemeen verschillend;
  • consumenten besluiten niet massaal om de papieren publicaties in te wissel voor digitale wanneer de prijs van de digitale publicaties daalt;
  • ten aanzien van kranten ligt dit anders; bij een lagere prijs voor een digitale krant hebben consumenten de neiging om de digitale krant als een alternatief voor de papieren krant te beschouwen. Indien de prijs voor de papieren krant stijgt hebben de consumenten de neiging om de papieren en digitale krant als complementair te beschouwen en ook de consumptie van digitaal nieuws te verminderen;
  • huishoudens met bijv. een e-reader in huis zijn sneller geneigd om de papieren en digitale publicaties als inwisselbaar te zien, maar huishoudens zonder dergelijke apparatuur beschouwen de papieren en digitale publicaties niet als inwisselbaar;
  • het is niet de verwachting dat de inwisselbaarheid van papieren publicaties voor digitale op middellange termijn zal toenemen; en
  • ·  als het verlaagde btw-tarief voor papieren publicaties wordt afgeschaft zal dit een aanzienlijke daling van de verkoop tot gevolg hebben. Wordt het btw-tarief voor digitale publicaties verlaagd dan zal dit een matige daling van de verkoop van papieren publicaties tot gevolg hebben.

Het HvJ heeft recent beslist dat de btw-richtlijn de EU-lidstaten niet toestaat om het lage btw-tarief toe te passen op de verkoop van e-books. Dit betekent dat een toepassing van het lage btw-tarief op de verkoop van digitale publicaties pas mogelijk is als de btw-richtlijn wordt gewijzigd. Staatssecretaris Wiebes heeft toegezegd zich in de EU hard te maken voor het aanpassen van de btw-richtlijn. Het is echter de vraag -zeker na het verschijnen van deze studie- of alle EU-lidstaten bereid zijn om hiermee in te stemmen.

 

 

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op