16 september 2015Onderzoek naar vereenvoudiging KOR en btw-teruggaaf oninbare debiteuren

In de bijlage 2 van de aanbiedingsbrief van het Belastingplan 2016 noemt staatssecretaris Wiebes een aantal in 2016 aan te vangen en voort te zetten onderzoeken voor fiscale vereenvoudiging. Twee van die vereenvoudigingsonderzoeken betreffen de btw: een onderzoek naar de vereenvoudiging van de kleine ondernemersregeling (hierna: de KOR) en de btw-teruggaafregeling in geval van oninbare debiteuren. 

KOR

De vereenvoudiging van de KOR betreft een onderzoek om de huidige verminderingsregeling voor (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke personen te vervangen door een omzetgerelateerde vrijstellingsregeling die ook geldt voor rechtspersonen, zoals B.V.’s, stichtingen en verenigingen.

Btw-teruggaaf oninbare debiteuren

Het onderzoek naar de vereenvoudiging van de btw-teruggaafregeling in geval van oninbare debiteuren betreft de introductie van een vermoeden van oninbaarheid indien de factuur binnen één jaar na het uitreiken nog niet is betaald. Dit vermoeden vervalt indien later alsnog wordt betaald (lees: de teruggekregen btw moet weer aan de fiscus worden terugbetaald).

Naar onze mening zijn beide vereenvoudigingspunten aan te bevelen. De huidige beperking van de kleine ondernemersregeling tot (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke personen is een schending van de rechtsvormneutraliteit van de btw. Het opheffen van deze beperking is om die reden toe te juichen. Ook het wijzigen van de huidige verminderingsregeling van de KOR in een omzetgrens is onzes inziens aan te bevelen. De verminderingsregeling van de KOR wordt in de praktijk als complex ervaren, niet in de laatste plaats door de vele uitzonderingen (bijv. het niet meetellen van naar de kleine ondernemer verlegde btw of verwervings-btw ter zake van buitenlandse aankopen en het fictief meetellen van de btw die naar de binnenlandse afnemer van de kleine ondernemer is verlegd). Voor meer informatie over de KOR zie 4.14. De bijlage waarin (o.a.) de btw-vereenvoudigingsmaatregelen zijn beschreven kunt u hier downloaden.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op