19 september 2013Onderzoek Europese Commissie: miljarden verlies aan btw-inkomsten

Uit een vandaag gepresenteerd onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie onder 26 lidstaten van de Europese Unie blijkt dat in 2011 in totaal € 193 miljard aan btw-inkomsten verloren is gegaan. Dit bedrag, dat gelijk is aan 1,5% van het gezamenlijke bruto binnenlands product (BBP), vormt het gat tussen het bedrag aan verschuldigde btw en het bedrag dat daadwerkelijk door de lidstaten is geïnd. 

Hoewel btw-fraude een belangrijke oorzaak is, is het gat in btw-komsten zeker niet alleen daaraan te wijten. Ook faillissementen en insolventies, statistische fouten, vertraagde betalingen en wetsontduiking vormen oorzaken van het verlies aan btw-inkomsten. Aanpak van het btw-gat, dat tot 2008 verkleinde maar daarna als gevolg van de economische crisis juist groter werd, vraagt daarom om een veelzijdige aanpak. Ten eerste is een strenger optreden tegen btw-fraude en een betere handhaving van antifraudemaatregelen op nationaal niveau essentieel. Onder andere het in juli aangenomen zogeheten quick reaction mechanism maakt het voor lidstaten gemakkelijker om sneller en effectiever te reageren op plotselinge, grootschalige btw-fraude. 

Daarnaast kan een vereenvoudiging van het btw-systeem zorgen voor vermindering van het verlies aan btw-inkomsten. Hoe eenvoudiger het systeem, hoe gemakkelijker het voor de belastingplichtige is om aan de regels te voldoen, aldus de Commissie. Invoering van het éénloketsysteem per 1 januari 2015 zal naar verwachting naleving van de btw-regels met betrekking tot internationale handel bevorderen. Tot slot zullen de lidstaten hun nationale btw-stelsels moeten hervormen op een wijze die naleving vergemakkelijkt, wetsontduiking afschrikt en de efficiëntie van de btw-inning bevordert. Daarbij doet de Commissie een herhaalde oproep aan de lidstaten om de prestaties waarop een vrijstelling of verlaagd tarief van toepassing is, te beperken. 

Eurocommissaris Algirdas Šemeta noemt het verlies aan btw-inkomsten onaanvaardbaar, zeker gezien het effect dat de bedragen zouden kunnen hebben op de versterking van de overheidsfinanciën. Šemeta ziet echter kansen: “Het is nu aan de lidstaten om op te treden. De cijfers van vandaag dienen als basis om de vorderingen van de lidstaten in het verbeteren van de naleving van de btw-regels in de komende jaren te meten.” Nederland behoort overigens tot de lidstaten die procentueel het minst aan btw-inkomsten misloopt: in 2011 ging het om een bedrag van € 4 miljard euro.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op