3 juli 2014Onderzoek btw-vrije SNL-subsidies rietlandbeheerders aan gezamenlijke entiteit

Naar aanleiding van recente antwoorden op Kamervragen over het btw-tarief voor rietsnijden heeft de staatssecretaris opnieuw Kamervragen over dit onderwerp beantwoord. De eerste vraag is waarom de btw een onderscheid maakt tussen subsidies die in het algemeen belang door provincies aan terreinbeheerders worden betaald (geen btw) en de vergoeding die rietlandbeheerders betalen aan rietsnijders (21% btw). De staatssecretaris heeft op deze vraag geantwoord dat volgens de rechtspraak van het HvJ in het eerste geval geen sprake van te belasten verbruik door een bepaalde persoon of groep van personen en in het tweede geval wel (namelijk door de rietlandbeheerder).

Naar aanleiding van de vraag waarom onder de (oude) Rietimpulsregeling geen btw werd geheven en onder de nieuwe regeling, het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) wel antwoordt de staatssecretaris dat de provincie onder eerstgenoemde regeling de subsidie direct toekende aan de rietsnijders en dat deze subsidie in het algemeen belang werd verstrekt.

Naar aanleiding van de vraag aan welke eisen een samenwerkingsverband van de rietlandbeheerder en rietsnijder moet voldoen geeft de staatssecretaris aan dat sprake moet zijn van een entiteit die feitelijke zelfstandigheid heeft en naar buiten toe moet optreden. Op de vraag of de staatssecretaris bereid is om te onderzoeken onder welke voorwaarden wel een btw-vrijstelling van toepassing is antwoordt de staatssecretaris dat thans door vertegenwoordigers van rietlandbeheerders, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de provincie Overijssel en het Ministerie van Economische Zaken onderzocht wordt hoe een en ander zo geformaliseerd kan worden dat sprake is van één entiteit aan wie de subsidie btw-vrij kan worden verstrekt. Vervolgens zal aan de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën worden voorgelegd of deze gewijzigde feiten en omstandigheden ertoe leiden dat geen btw behoeft te worden voldaan uit de SNL-subsidies.

Voor meer informatie over btw en subsidies zie 4.4.?? 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op