13 december 2012Omzet verkoop voormalige huurwoningen in pro rata woningcorporatie

Een ondernemer, zoals een woningcorporatie, die zowel btw-belaste als vrijgestelde prestaties verricht dient de btw op de algemene kosten te bepalen te splitsen op basis van de omzetverhouding (het pro rata). Om “vervuiling” van het pro rata te voorkomen telt de omzet ter zake van ter zake van het afstoten van bedrijfsmiddelen of daarbij bijkomstige handelingen niet mee in de teller en/of noemer van de pro rata-breuk. 

Een woningcorporatie heeft in 2008 en de jaren voorafgaand aan en volgend op dit jaar een groot aantal voormalige huurwoningen verkocht. De woningcorporatie maakt hierbij op haar website en in een brochure melding van de mogelijkheid om een voormalige huurwoning te kopen. Daarnaast heeft zij een makelaar ingeschakeld voor de verkoop. De woningcorporatie heeft de met de verkoop van de woningen behaalde omzet niet meegenomen in de noemer van de pro rata-berekening, omdat zij van mening is dat sprake van het afstoten van bedrijfsmiddelen of daarbij bijkomstige handelingen. Volgens de inspecteur had de omzet echter niet uitgesloten mogen worden van het pro rata, omdat de verkoopactiviteit volgens hem wel degelijk behoort tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de woningcorporatie: zij verkoopt immers jaarlijks een groot aantal woningen en rekent deze activiteit, zo blijkt uit het jaarverslag van de woningcorporatie, tot haar hoofdactiviteiten.  

Rechtbank Haarlem heeft in deze zaak geoordeeld dat de woningcorporatie de met de verkoop van de woningen behaalde omzet niet buiten de pro rata-berekening mag houden, omdat de verkoop tot de gebruikelijke economische activiteiten van de woningcorporatie behoort en daarom niet kwalificeert als het afstoten van bedrijfsmiddelen. Bovendien is geen sprake van bij het afstoten van bedrijfsmiddelen bijkomstige handelingen, omdat de verkoop het rechtstreekse, duurzame en noodzakelijke verlengstuk vormt van de verhuur van de woningen, nu aan huurders direct na afloop van het huurcontract de mogelijkheid geboden wordt de gehuurde woning te kopen, de woningcorporatie de verkoop tot haar kerntaken rekent en de verkoop noodzakelijk is om de onrendabele toppen van de huurwoningen te financieren.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op