1 november 2012Nultarief voor afhaaltransacties met vermeende vertegenwoordiger Belgische firma

Een ondernemer, die zich bezighoudt met de im- en export van vee en het intracommunautair leveren van tweedehands landbouwwerktuigen, heeft zaken gedaan met een voormalig handelaar in tweedehands landbouwwerktuigen, die optrad als vertegenwoordiger van een Belgische firma. De ondernemer vervoerde de verkochte werktuigen tot net over de Belgische grens waar de afnemer de landbouwwerktuigen afhaalde en verklaarde aan deze via België naar Roemenië te vervoeren. Bij het afhalen betaalde de afnemer in contanten. De leverancier, die de vertegenwoordiger van de afnemer reeds lange tijd kende via de veehandelsbranche en beschikte over een kopie van diens identificatiebewijs alsmede over het btw-identificatienummer van de Belgische firma, paste op deze transacties het nultarief voor intracommunautaire leveringen van goederen toe.

De inspecteur heeft aan de ondernemer een naheffingsaanslag opgelegd, omdat uit boekenonderzoek is gebleken dat de afnemer, in tegenstelling tot hoe hij zich voordeed, geen vertegenwoordiger bleek te zijn van de Belgische firma en het onduidelijk was waarheen de landbouwwerktuigen waren vervoerd. Volgens de inspecteur heeft de ondernemer niet aannemelijk gemaakt dat de goederen zijn geleverd aan een afnemer in een andere lidstaat.

Rechtbank Breda heeft in deze zaak geoordeeld dat de ondernemer, gelet op de specifieke omstandigheden, erop mocht vertrouwen dat de afnemer daadwerkelijk een vertegenwoordiger was van de Belgische firma. De rechtbank wijst er hierbij op dat in de veehandelsbranche doorgaans op basis van vertrouwen wordt gehandeld, dat ondernemer en de vertegenwoordiger van de afnemer elkaar reeds lange tijd kenden en dat de ondernemer heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht om te controleren of hij op de goederenleveringen het nultarief mocht toepassen. Het feit dat de afnemer de ondernemer in contanten betaalde, doet hier niet aan af, omdat het volgens de rechtbank gebruikelijk is dat afnemers direct betalen als zij goederen komen afhalen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de ondernemer terecht het nultarief heeft toegepast.

Zie 9.1.2 voor meer informatie over de toepassing van het nultarief op intracommunautaire leveringen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op