21 december 2012Nog te verrichten bouwdiensten vooruitbetaling vestiging opstalrecht

De btw is in beginsel verschuldigd op het tijdstip waarop leveringen van goederen of diensten worden verricht. Als de afnemer vooruitbetaalt, is de ondernemer op het moment van ontvangst btw verschuldigd over dit vooruitbetaalde bedrag. In de btw-richtlijn is het uitgangspunt dat btw wordt geheven over de overeengekomen vergoeding. Echter, om misbruik te voorkomen mogen EU-lidstaten btw heffen over de normale waarde als er prestaties plaatsvinden tussen personen met onderlinge banden en de tegenprestatie lager of juist hoger is dan de normale waarde. 

Vier natuurlijke personen die eigenaar zijn van een stuk grond, hebben een opstalrecht toegekend aan de Bulgaarse ondernemer Orfey Balgaria EOOD (hierna: Orfey). In ruil voor de toekenning van dit opstalrecht zal Orfey een gebouw optrekken, dit opdelen in eenheden en bepaalde eenheden turn key opleveren aan de grondeigenaren. Orfey heeft de grondeigenaren een factuur gestuurd die betrekking heeft op het gevestigde opstalrecht en hierbij btw in rekening gebracht over de fiscale waarde van het opstalrecht. De Bulgaarse fiscus heeft Orfey vervolgens een naheffingsaanslag opgelegd, omdat zij van mening is dat Orfey bouwdiensten verricht en de waarde daarvan daarom als maatstaf van heffing moest worden genomen. Dat het gebouw nog niet voltooid was, doet daaraan volgens de Bulgaarse fiscus niet af, omdat het belastbare feit volgens hen reeds heeft plaatsgevonden op de dag waarop het opstalrecht is gevestigd. 

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat de btw-richtlijn zich er niet tegen verzet dat btw verschuldigd is over de nog te verrichten bouwdiensten op het tijdstip dat het opstalrecht wordt gevestigd, indien op dat tijdstip de toekomstige dienstverrichting reeds nauwkeurig kan worden beschreven en de waarde ervan kan worden uitgedrukt in geld. De btw-richtlijn verzet zich wel tegen een nationale bepaling volgens welke de normale waarde als maatstaf van heffing moet worden genomen indien er leveringen van goederen of diensten plaatsvinden tussen niet-gelieerde personen. Of in deze zaak prestaties tussen gelieerde personen hebben plaatsgevonden, moet de nationale rechter beoordelen.  

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op