9 juli 2019Nog geen duidelijkheid over toepassing van de culturele vrijstelling voor denksport

Het HvJ EU heeft in het arrest English Bridge Union Unlimted van 26 oktober 2017, V-N 2017/54.14 beslist dat een ‘geestelijke’ activiteit zoals wedstrijdbridge, die wordt gekenmerkt door een te verwaarlozen lichamelijke component, niet onder het begrip ‘sport’ in de zin van de vrijstelling van de btw-richtlijn vallen. Dit geldt dus ook voor andere denksporten. Het HvJ liet echter de mogelijkheid open dat wedstrijdbridge in het Verenigd Koninkrijk onder de btw-vrijstelling voor bepaalde culturele diensten zou kunnen vallen. Om te voorkomen dat denksportorganisaties in de btw-heffing worden betrokken wordt op dit moment onderzocht door de Staatssecretaris of gebruik kan worden gemaakt van de escape – de btw-vrijstelling voor culturele diensten – die het HvJ in het EBU-arrest heeft geboden.

De Staatssecretaris heeft echter recent in zijn brief van 4 juli 2019 met kenmerk 2019-0000106890 aangegeven dat hij op dit moment nog geen duidelijkheid kan geven over het gebruik van de culturele btw-vrijstelling voor denksporten. Het onderzoek is in volle gang. Gedurende dit onderzoek blijft de situatie zoals deze bestond voor het arrest van 26 oktober 2017 van het Hof van Justitie EU (V-N 2017/54.14, The English Bridge Union Unlimited) ongewijzigd voor de betreffende organisaties. Met andere woorden, deze organisaties kunnen indien aan de overige voorwaarde wordt voldaan de sportvrijstelling blijven toepassen. Mocht de Staatssecretaris van mening zijn dat de culturele vrijstelling niet van toepassing is, dan biedt mogelijk de nieuwe kleine ondernemersregeling uitkomst.

Wij houden u op de hoogte met betrekking tot het onderzoek van de Staatssecretaris. Mocht u vragen hebben als denksportvereniging zijnde dan kunt u contact opnemen met BTW-INSTITUUT.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op