13 april 2018Nieuwe werkwijze btw en zonnepanelen

De Staatssecretaris van Financiën heeft een document gepubliceerd over de btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. De mogelijkheden om btw terug te vragen zijn verruimd.

Hoge Raad

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017 heeft de Staatssecretaris besloten dat particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft en nog niet als ondernemer geregistreerd zijn, zich alsnog kunnen aanmelden bij de Belastingdienst en om uitreiking van een aangifte verzoeken. Dit geldt ook als de zonnepanelen in 2013 of eerder zijn aangeschaft. Met deze aangifte kunnen zij btw terugvragen.

Bezwaar- en beroepsprocedures

Voor particulieren die een bezwaar- of beroepsprocedure hebben aangespannen, heeft de Staatssecretaris het volgende besloten: bij een lopende bezwaar- of beroepsprocedure over het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft, verleent de Belastingdienst alsnog de teruggaaf;
De btw op de aanschaf van de zonnepanelen vanaf 20 juni 2013 kan volgens de regels van het ambtshalve verminderingen beleid worden teruggevraagd.

Geen btw-aangifte andere tijdvakken

Particulieren met zonnepanelen hoeven veelal geen btw te betalen na het aangiftetijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Daarom stopt de Belastingdienst voor deze groep met het uitreiken van btw-aangiften na het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Om de toezending van aangiften te stoppen is het dus niet langer meer nodig dat particulieren met zonnepanelen om ontheffing van administratieve verplichtingen vragen. Per brief wordt kenbaar gemaakt wanneer de uitreiking wordt stopgezet. Dit alles geldt ook voor diegenen die zich nu aanmelden.
Het is wel even opletten voor particulieren met zonnepanelen die geen btw-aangiften meer uitgereikt krijgen maar wel starten met een andere ondernemersactiviteit. Zij moeten de Belastingdienst daarvan op de hoogte stellen. Zij kunnen zich aanmelden via de procedure voor startende ondernemers. Uiteraard gelden de bestaande btw-regels voor btw-ondernemers die op basis van andere activiteiten reeds als ondernemer zijn geregistreerd en die zonnepanelen aanschaffen.

Behandeling aanvragen

De Belastingdienst heeft nog enige tijd nodig om de behandeling van aanvragen op deze werkwijze aan te passen. Particulieren die zich al hebben gemeld, ontvangen uiterlijk 1 mei een reactie op hun ‘Opgaaf Zonnepanelen’. Zij ontvangen vervolgens een papieren btw-aangifteformulier en inloggegevens waarmee zij hun rekeningnummer voor de teruggaaf kunnen opgeven.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op