14 september 2017Nieuwe toelichting op Tabel 1 Wet OB 1968 (6% btw)

De staatssecretaris heeft zijn toelichting op de posten in Tabel 1 behorende bij de Wet OB 1968 geactualiseerd. In tabel 1 staan de goederen en diensten opgesomd die belast zijn met 6% btw. In dit besluit zijn vele actualisaties doorgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Geneesmiddelen: bepaalde tandpasta’s en zonnebrandmiddelen vallen onder het 6% tarief als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Op 11 november 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het verlaagde btw-tarief voor geneesmiddelen van toepassing is op tandpasta met natriumfluoride en zonnebrandmiddel met UV-A en/of UV-B filter.
  • Verbandmiddelen: een electrode die of een ander product dat wordt gebruikt voor het dichtbranden van een wond kwalificeert niet als verbandmiddel. Ook een vesselsealer die wordt gebruikt voor het sealen van bloedvaten waardoor het bloeden stopt, kwalificeert niet als verbandmiddel. Daarnaast kwalificeren producten die als functie hebben het dichtbranden van gedurende een ingreep ontstane beschadigingen van het lichaamsweefsel niet als verbandmiddel. Hierdoor is op deze producten niet het verlaagde btw-tarief van toepassing.
  • Katheters: de toelichting op het onderdeel katheters is aangepast. Het begrip katheter moet naar maatschappelijke opvattingen en passend binnen doel en strekking van de wet worden uitgelegd. Een katheter kan dan worden omschreven als een medisch hulpmiddel in de vorm van een buis(je) dat door een opening in het lichaam of een bloedvat wordt ingebracht en dat primair een transportfunctie heeft. Als een katheter naast de primaire transportfunctie ook nog een andere functie heeft, is rangschikking onder de post als katheter alleen mogelijk als die andere functie van bijkomstige betekenis is. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een katheter die primair urine afvoert en daarbij als bijkomstige functie de meting van de lichaamstemperatuur heeft. Dit betekent dat producten die bijvoorbeeld primair de functie van een chirurgisch instrument hebben niet (meer) als katheters kunnen worden aangemerkt en niet onder het 6% tarief vallen.
  • Stro en veevoeders: de staatssecretaris meent dat ook hennepstro en hennepstrooisel onder het 6%-tarief voor stro en veevoeders vallen.
  • Gelegenheid geven tot sportbeoefening en baden: de staatssecretaris heeft aangegeven dat het tegen vergoeding ter beschikking stellen van een ruimte die speciaal is ingericht voor de beoefening van de bridgesport onder deze post valt. Ook heeft de staatssecretaris aangegeven dat bowlen een sport is en dat een bowlingbaan is aan te merken als een sportaccommodatie.
  • Personenvervoer: het verlaagde btw-tarief geldt als er geen sprake is van diensten door lijkbezorgers
  • Het verstrekken van logies binnen het kader van het hotel, pension en vakantiebestedingsbedrijf: voor de uitleg van het begrip korte periode is aangesloten bij de uitleg van dat begrip in het besluit ‘Omzetbelasting levering en verhuur van onroerende zaken, BLKB 2013/1686’ van 19 september 2013.
  • Het verlenen van toegang tot openbare musea of verzamelingen: de staatssecretaris heeft aangegeven dat het verlenen van toegang tot steigers en dakgoten rond een monumentale kerk om reliëfs, luchtboogfiguren of andere beelden aan de buitenkant van die kerk te bezichtigen onder deze post valt.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op