11 april 2012Nieuw besluit reisbureauregeling

Op 1 april 2012 is de nieuwe reisbureauregeling in werking getreden. Deze reisbureauregeling is van toepassing voor zover(!) de reisbureaus (incl. de touroperator) op eigen naam tegenover de reiziger handelen en zij voor de totstandkoming van de reizen gebruik maken van goederenleveringen en diensten door andere btw-ondernemers. Het verwarrende van de naam ‘reisbureauregeling’ is dat zij in de praktijk veelal niet van toepassing is op reisbureaus (reisagenten) omdat die niet op eigen naam handelen jegens de reiziger, maar slechts bemiddelen bij de verkoop van reizen door een ander. De staatssecretaris heeft vlak voor de inwerkingtreding van de nieuwe reisbureauregeling een besluit gepubliceerd met daarin een aantal goedkeuringen en standpunten.

Goedkeuring reizen met vertrekdatum vóór 1 april en terugkomstdatum na 1 april 2012
Voor reizen die na 1 april 2012 zijn afgerond geldt de nieuwe reisbureauregeling. Dit kan echter problemen geven bij de administratieve verwerking. De staatssecretaris keurt daarom goed dat voor reizen waarvan de vertrekdatum is gelegen voor 1 april en de terugkomstdatum na 1 april 2012 de vertrekdatum wordt aangehouden als de datum waarop de reis is afgerond. Deze goedkeuring betekent dat ter zake van deze reizen de ‘oude’ btw-regels mogen worden toegepast.

Goedkeuring Vlieg- of bootreis met bestemming of vertrek buiten EU
De (reis)dienst is belast met 0% voor zover de ingekochte reishandelingen buiten de EU plaatsvinden. Voor zover de reis binnen de EU wordt verricht, is het reisbureau 19% btw uit de winstmarge verschuldigd. Voor vlieg- en bootreizen waarvan de plaats van bestemming of vertrek buiten de EU (bijv. Tokyo, New York of Caïro) is gelegen zal het personenvervoer deels binnen en deels buiten de EU plaatsvinden. Ter zake van het gedeelte van de reis dat buiten de EU wordt afgelegd is 0% btw verschuldigd uit de hieraan toerekenbare winstmarge. In de praktijk leidt het maken van een splitsing in een EU- en een non-EU-deel van de reis tot uitvoeringsproblemen en aanzienlijke administratieve lasten. Om die reden keurt de staatssecretaris (onder voorwaarden) goed dat het nultarief ook van toepassing is op het EU-deel van het personenvervoer per vliegtuig of schip als de plaats van bestemming of vertrek buiten de EU ligt.

Eigen prestaties
De staatssecretaris geeft aan dat de volgende handelingen onder bepaalde omstandigheden een eigen prestatie is die niet onder de reisbureauregeling valt:

  • de verhuur van vakantiewoningen (incl. faciliteiten) op een vakantiebungalowpark of appartementencomplex die een voor een langere periode zijn gehuurd van derden (de eigenaar);
  • het verhuren van hotelkamers (incl. aanvullend dienstbetoon) in een pand dat voor een langere periode is gehuurd van een derde; en
  • het vervoer van reizigers in een voor een bepaalde periode voor eigen rekening en risico gehuurd vliegtuig (excl. onderhoud, bemanning en catering) of een ander vervoermiddel.

Let op: voor deze prestaties gelden de ‘normale’ btw-regels voor de plaats van dienst, het btw-tarief, het recht op aftrek van voorbelasting etc. Deze prestaties kunnen een registratieverplichting voor btw-doeleinden in het buitenland met zich meebrengen!

Bemiddelingsdiensten reisagenten
Reisagenten die optreden als bemiddelaar bij de verkoop van reizen ontvangen zowel vergoedingen van reisorganisatoren als van reizigers. Deze vergoedingen behoren tot de vergoeding voor de bemiddelingsdienst. Bemiddelingsdiensten zijn belast in het land waar de onderliggende dienst plaatsvindt. Of reisagenten bemiddelen bij de verkoop van een reis die onder de reisbureauregeling valt, en zo ja, in hoeverre, is in de praktijk moeilijk te bepalen. Voor het bepalen van de plaats van de bemiddelingsdienst en het toepasselijke btw-tarief is het echter wel nodig om dit vast te stellen. Om die reden keurt de staatssecretaris goed dat de reisagent uitgaat van de informatie die het reisbureau, de reisorganisator, aan de reisagent verstrekt.

Bijdrage aan Calamiteitenfonds
Reisbureaus brengen veelal aan de reizigers een bedrag in rekening als bijdrage aan het zogenoemde Calamiteitenfonds. Deze bijdrage maakt volgens de staatssecretaris onderdeel uit van de vergoeding voor de reis. Dit betekent dat de winstmarge die het reisbureau behaalt op deze bijdrage belast is met 19% btw.

Herhaling praktijkbijeenkomst nieuwe reisbureauregeling 17 april as. te Dordrecht
Tijdens de praktijkbijeenkomst op 17 april leggen wij uit wie met de reisbureauregeling te maken krijgen en we voorzien u van praktische aanwijzingen hoe in welke omstandigheden te handelen. U kunt zich hier nog voor inschrijven. lees meer

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op