1 augustus 2014Nieuw besluit reisbureauregeling btw

De staatssecretaris heeft het beleid uit 2012 inzake de reisbureauregeling geactualiseerd en vervangen door een nieuw besluit. Het beleid is op twee punten inhoudelijk aangepast.

In de eerste plaats heeft de staatssecretaris zich aangesloten bij de ruimere uitleg van het begrip reiziger door het HvJ. Dit betekent dat de reisbureauregeling niet alleen van toepassing is op de verkoop van ingekochte reishandelingen aan een eindverbruiker (particulier of ondernemer), maar ook op de verkoop aan een btw-ondernemer die de ingekochte reis doorverkoopt (wholesaler). Wel heeft de staatssecretaris een overgangsregeling getroffen die inhoudt dat de reisbureauregeling niet van toepassing is op de verkoop aan andere dan eindverbruikers (wholesalers), mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • de reishandelingen worden verricht op grond van een overeenkomst die uiterlijk op 31 maart 2015 is gesloten;
  • de reishandelingen vinden uiterlijk op 31 oktober 2015 plaats; en
  • op de reishandelingen worden de normale btw-regels toegepast.

Daarnaast zijn de voorwaarden aangepast voor de toepassing van het nultarief op het EU-deel van het personenvervoer dat per vliegtuig of per boot (als onderdeel van de reisdienst in de zin van de reisbureauregeling) plaatsvindt als de plaats van verstrek of bestemming buiten de EU is. In het besluit uit 2012 werd slechts voor bootreizen vereist dat er sprake moest zijn van een directe reis tussen Nederland en een derde land of vice versa. In het nieuwe besluit is dit ook voor vliegreizen vereist. Het directe karakter van de reis gaat niet verloren als er een tussenstop wordt gemaakt waar passagiers kunnen instappen. Indien echter de eerder opgestapte passagiers het vliegtuig of de boot kunnen verlaten is geen sprake van een directe reis en is over het EU-deel van het personenvervoer 21% btw uit de winstmarge verschuldigd.

Naar aanleiding van deze beleidswijziging is 11.6 van het btw-handboek en het memo inzake de reisbureauregeling geactualiseerd. In 11.6? kunt u het nieuwe besluit inzake de reisbureauregeling downloaden. Hebt u vragen over de reisbureauregeling? Onze btw-specialisten voorzien u graag van een deskundig advies!??

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op