29 juli 2014Nieuw besluit margeregeling btw

Voor de levering van gebruikte goederen, kunst, verzamelvoorwerpen en antiek geldt een bijzondere btw-regeling: de margeregeling. Deze regeling is te vinden in art. 28b e.v. Wet OB. De staatssecretaris heeft recent zijn beleid omtrent de toepassing van de margeregeling geactualiseerd. De relevante wijzigingen ten opzichte van het oude besluit uit 2007 zijn:

  • de verwerking van de verhoging van het algemene btw-tarief van 19% naar 21%
  • de versoepeling van de mogelijkheden om een verkoop met toepassing van de margeregeling ongedaan te maken en alsnog de normale btw-regels toe te passen
  • de verrekeningsmogelijkheid van de negatieve winstmarges per tijdvak is ook van toepassing indien de verkoper en de koper beiden de globalisatieregeling toepassen bij bedrijfsbeëindiging en uittreding of beëindiging van de fiscale eenheid btw
  • autodemontagebedrijven moeten de herrekening van toepassing van de globalisatieregeling verwerken in rubriek 1a van de btw-aangifte. Het is niet meer nodig dat de herrekening schriftelijk wordt gemeld aan de inspecteur; het is voldoende als de herrekening uit de administratie blijkt;
  • ten onrechte afgetrokken btw staat de toepassing van de kav-vergunning (toestemming voor toepassing margeregeling op levering van met btw verkregen kunstvoorwerpen, verzamelvoorwerpen of antiek) niet in de weg;
  • de grens voor de afgifte van de inkoopverklaring is verhoogd naar € 500;
  • de wederverkoper moet op de factuur aanduiden dat hij de margeregeling toepast (‘bijzondere regeling – gebruikte goederen’, ‘bijzondere regeling – kunstvoorwerpen’ etc)
  • als de veilinghouder weet dat de pandgever de btw heeft afgetrokken dan mag de veilinghouder bij executoriale verkoop van een margegoed de margeregeling niet toepassen.

Voor dit besluit en meer informatie over de margeregeling zie 11.4.?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op