2 augustus 2016Nieuw besluit btw-vrijstelling werkgevers- en werknemersorganisaties

De staatssecretaris heeft een nieuw besluit gepubliceerd over de btw-vrijstelling voor werkgevers- en werknemersorganisaties.

De diensten door werkgevers- en werknemersorganisaties alsmede door organisaties van politieke, godsdienstige, vaderlandslievende, levensbeschouwelijke of liefdadige aard aan hun leden tegen een statutair vastgestelde contributie is btw-vrijgesteld (art. 11, lid 1, onderdeel t Wet OB). De staatssecretaris heeft het besluit over de toepassing van deze btw-vrijstelling geactualiseerd. In dit besluit is één inhoudelijke wijziging opgenomen.

Op grond van het oude besluit werd goedgekeurd dat een organisatie met zowel btw-belast als btw-vrijgesteld presterende leden de koelvrijstelling mag toepassen voor zover zij diensten verricht aan de btw-vrijgesteld presterende leden. Onder de btw-vrijgesteld presterende leden werden ook de ondernemers begrepen die de landbouwregeling kunnen toepassen. Deze goedkeuring is ingetrokken en vervalt met ingang van 1 januari 2017.

 Het verval van deze goedkeuring betekent dat syndicale organisaties met btw-belast en btw-vrijgesteld presterende leden niet zonder meer de koepelvrijstelling mogen toepassen op diensten aan hun btw-vrijgesteld presterende leden.Ter zake van deze diensten zal vanaf 2017 slechts de koepelvrijstelling van toepassing zijn indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden voor deze vrijstelling. Voor dit besluit en meer informatie over de btw-vrijstelling voor syndicale organisaties verwijzen wij naar 8.2.13. Meer informatie over de koepelvrijstelling is te vinden in 8.2.12.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op