31 december 2012Nieuw besluit btw-vrijstelling (para)medische diensten

Per 1 januari 2013 wordt de btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens door (para)medische beroepsbeoefenaren beperkt tot (para)medische diensten door BIG-beroepsbeoefenaren, voor zover deze dienst behoort tot het deskundigengebied van het BIG-beroep en onderdeel vormt van de BIG-opleiding. De staatssecretaris heeft in een besluit de reikwijdte van de btw-vrijstelling toegelicht en enkele goedkeuringen getroffen. 

Momenteel wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de positie van een aantal beroepsgroepen ten opzichte van de Wet BIG onderzocht. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek keurt de staatssecretaris goed dat de btw-vrijstelling van toepassing blijft op (para)medische diensten door de Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en de Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP, de Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en de NVO Orthopedagoog-Generalist. Als blijkt dat deze beroepen uiteindelijk niet in de Wet BIG worden opgenomen, vervalt deze goedkeuring.

Para(medische) beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn als eenmansondernemer of in een samenwerkingsverband van natuurlijke personen kunnen de kleine ondernemersregeling (KOR) toepassen indien in 2013 na aftrek van voorbelasting niet meer btw verschuldigd is dan € 1.883. Indien aannemelijk is dat na toepassing van de KOR geen btw verschuldigd is, kan verzocht worden om ontheffing van administratieve verplichtingen. Een dergelijk verzoek voor 2013 moet normaliter voor 1 januari 2013 zijn ingediend. De staatsecretaris keurt echter goed dat de (para)medische beroepsbeoefenaar met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 wordt ontheven van de administratieve verplichtingen indien aannemelijk is dat hij over 2013 geen btw verschuldigd is, hij geen btw op de facturen vermeldt en dit verzoek voor 1 juli 2013 indient. Zie 11.1 voor meer informatie over toepassing van de KOR. 

Hebt u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact met ons op! U kunt ons telefonisch bereiken op 088-2989898 en per e-mail via info@btwplaza.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op