8 maart 2013Nieuw besluit btw-vrijstelling (para)medische diensten

In het op 1 januari 2013 in werking getreden besluit (para)medische diensten is aangegeven dat één (para)medische dienst voor de btw niet gedeeltelijk belast en gedeeltelijk vrijgesteld kan zijn. Het splitsen van een (para) medische prestatie in tweeën is niet aan de orde als die prestatie één dienst is.

Dit zorgde in de praktijk voor vragen, onder andere bij artsen die naast reguliere ook niet-reguliere geneeskunde (acupunctuur bijv.) toepassen. Zij vroegen zich af of de diensten aan hun patiënten, bestaande uit een aantal consulten met onderzoeken voordat door de patiënten een keuze wordt gemaakt voor een reguliere dan wel niet-reguliere behandelmethode belast is met btw of van btw-heffing is vrijgesteld.

In een op 24 februari gepubliceerd gewijzigd besluit is op deze problematiek ingegaan. De staatssecretaris geeft aan dat alleen de gezondheidskundige dienst die in wezen regulier is, is vrijgesteld. Indien patiënten na een aantal consulten kiezen voor een btw-belaste niet-reguliere behandelmethode, dan zijn de voorbereidende onderzoekshandelingen eveneens met btw belast, aldus paragraaf 3.1 van het besluit. Daarbij wordt opgemerkt dat patiënten zich nu juist laten onderzoeken en behandelen door een dergelijke arts vanwege diens kennis/ervaring op het terrein van de niet-reguliere geneeskunde.

Voor dit besluit en meer informatie over de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten zie 8.2.1. Dit besluit zal op de praktijkbijeenkomsten btw en (para)medische vrijstellingen op 4, 18 en 25 april 2013 worden besproken. Schrijf u hier in. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op