5 oktober 2015Nieuw besluit btw en telefoonkaarten en -abonnementen

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in het besluit over btw en telefoonkaarten en -abonnementen van 25 januari 2013. 

In het besluit is een drietal definities gewijzigd of uitgebreid:

  • verduidelijkt is dat een ‘contentdienst’ geen telecommunicatiedienst is;
  • het begrip ‘single-purpose telefoonkaarten’ is uitgebreid met de toevoeging ‘of abonnement’. In het besluit van 25 januari 2013 stond alleen een definitie van single-purpose telefoonkaarten;
  • de definitie van het begrip ‘multi-purpose telefoonkaart of abonnement’ is vervangen door: “een telefoonkaart of abonnement waarbij op het moment van verkoop van de kaart of ingang van het abonnement vaststaat dat de kaart of het abonnement daadwerkelijk kan worden gebruikt voor de betaling van zowel de afzonderlijke telecommunicatiedienst(en) als voor de betaling van andersoortige prestaties (bijvoorbeeld contentdiensten) en waarbij op het moment van verkoop van de kaart of ingang van het abonnement de verschuldigde btw over de te verrichten prestaties niet kan worden bepaald.” Deze wijziging verduidelijkt met name dat bij de verkoop van een multi-purpose telefoonkaart of abonnement vaststaat dat de kaart of het abonnement zowel voor telecommunicatiediensten als andere diensten gebruikt kan worden.

Naast de gewijzigde definities is een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd:

 

  • de verkoop van een single-purpose telefoonkaart wordt niet langer aangemerkt als een vooruitbetaling op te verrichten telecommunicatiediensten, maar als het verlenen van het recht op een telecommunicatiedienst. Door deze wijziging is het moment waarop de prestatie wordt verricht het moment van verkoop van de kaart.
  • ook de verkoop van een single-purpose abonnement is, in navolging van het bovenstaande, aangemerkt als het verlenen van het recht op een telecommunicatiedienst.
  • in het besluit wordt tot slot verduidelijkt wanneer sprake is van een multi-purpose abonnement. Abonnementen voor mobiel telefoon- en dataverkeer waarmee naast telecommunicatiediensten (bellen en sms-en) nog andere prestaties, bijvoorbeeld contentdiensten, kunnen worden afgenomen zonder dat daarvoor door de abonnee hoeft te worden bijbetaald (althans zolang de limiet van het abonnement niet is overschreden), kwalificeren alleen als multi-purpose als op het moment van ingang van het abonnement vaststaat dat het daadwerkelijk kan worden gebruikt voor de betaling van zowel de afzonderlijke telecommunicatiedienst(en) als voor de betaling van andersoortige prestaties (bijvoorbeeld contentdiensten) en waarbij op het moment van ingang van het abonnement de verschuldigde btw over de te verrichten prestaties niet kan worden bepaald. Als andersoortige prestaties (zoals contentdiensten) buiten de bundel worden afgerekend waarbij wel via de bundel voor de telecommunicatiedienst wordt betaald, is geen sprake van een multi-purpose abonnement. De staatssecretaris merkt hierbij op dat op dit moment nagenoeg uitsluitend abonnementen worden verkocht waarbij de contentdiensten los van de bel- en sms-bundel afgerekend worden en er dus geen sprake is van een multi-purpose abonnement.

Voor meer informatie over telefoonkaarten zie 8.3.1.7 van het btw-handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op