17 juni 2014Nieuw besluit belastbaar feit in de overdrachtsbelasting

De staatssecretaris heeft een nieuw besluit gepubliceerd over het belastbaar feit in de overdrachtsbelasting. In dit besluit geeft de staatssecretaris een aantal nieuwe goedkeuringen. De belangrijkste aanpassingen in dit besluit zijn:

  • Het besluit bevat een goedkeuring voor de inkoop van eigen aandelen door een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De staatssecretaris keurt onder voorwaarden goed dat op verzoek een vermindering wordt verleend van de verschuldigde overdrachtsbelasting? bij een inkoop door een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal van eigen aandelen die voor uitgifte tijdelijk in portefeuille worden gehouden.
  • De staatssecretaris keurt onder voorwaarden goed dat de heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijft bij de verkrijging van het economisch eigendom van een onroerende zaak door een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid.
  • In de notariële praktijk is een alternatief ontwikkeld koop- en leveringssysteem van onroerende zaken. In dit alternatieve systeem vindt de levering plaats  in de koop- en leveringsakte onder de opschortende voorwaarde van onder meer de betaling van de koopsom. In dit besluit gaat de staatssecretaris in op de overdrachtsbelastingaspecten van dit alternatieve systeem.  
  • Indien sprake is van een verkrijging op grond van artikel 9, lid 4 WBR of artikel 13 WBR, kan onder voorwaarden een vermindering van de verschuldigde overdrachtsbelasting worden verkregen. De staatssecretaris geeft aan dat op de goedkeuringen geen beroep kan worden gedaan indien bij de voorafgaande verkrijging een beroep op deze artikelen is gedaan.

In de loop van deze week zal het btw-handboek naar aanleiding van het nieuwe besluit worden geactualiseerd.

?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op