17 december 2020Nieuw beleid Quick Fixes btw

Op 1 januari 2020 zijn vier zogenoemde btw ‘Quick Fixes’ voor intracommunautaire transacties in werking getreden. Het betreft de vereenvoudiging en harmonisering van de regels voor de voorraad op afroep, de introductie van het btw-identificatienummer van de afnemer en het vermelden van de intracommunautaire levering in de opgaaf ICP als voorwaarden voor het toepassen van het nultarief, de harmonisering van het bewijs van intracommunautair vervoer van goederen en de vereenvoudiging van regels voor de toerekening van intracommunautair vervoer bij ketentransacties. Eind 2019 heeft de Europese Commissie deze maatregelen toegelicht in de “Explanatory Notes 2020 Quick Fixes”. Deze toelichting is niet bindend voor de lidstaten. De Staatssecretaris van Financiën heeft niettemin in een beleidsbesluit aangegeven dat hij deze toelichting op een aantal punten na onderschrijft. Daarnaast wordt in het beleidsbesluit benadrukt dat het bewijsvermoeden voor het intracommunautair vervoer een praktische regeling is naast de bestaande Nederlandse praktijk voor het bewijs van het grensoverschrijdende vervoer.

Voor de praktijk is met name van belang dat de staatssecretaris op een aantal punten een soepeler standpunt inneemt dan volgt uit de toelichting van de Europese Commissie. Zo is het bij de regeling voor de voorraad op afroep in Nederland niet nodig om retourzendingen in de Opgaaf ICP te vermelden. Een btw-ondernemer mag dit – zo geeft de staatssecretaris aan – overigens wel doen. Ook neemt de staatssecretaris voor de regeling voor de voorraad op afroep minder snel dan de Europese Commissie aan dat een entrepot (magazijn) in een andere lidstaat een vaste inrichting is voor de btw. Daarnaast acht hij het voor deze regeling niet nodig dat bij een vervanging van de afnemer, reeds op het moment dat de voorraad wordt vervoerd of verzonden naar een andere lidstaat bekend moet zijn wie de vervangende afnemer is en met die vervangende afnemer een overeenkomst is gesloten. Ten slotte neemt de staatssecretaris voor het bewijsvermoeden van intracommunautaire vervoer op basis van twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken van onafhankelijke partijen, minder snel aan dat sprake is van afhankelijke partijen. Het nieuwe beleid werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Hebt u vragen over wat dit nieuwe beleid voor uw onderneming betekent? Neem dan contact op met Frank Resseler of Paula Posthumus op het telefoonnummer 078 – 622 54 52 of het e-mailadres frank@vatinstitute.com  / paula@vatinstitute.com.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op