21 oktober 2016Nieuw beleid inzake btw-vrijstelling bij samenwerkende onderwijsinstellingen

In het verzamelbesluit over de btw-vrijstelling voor onderwijsactiviteiten is een nieuw onderdeel opgenomen over de reikwijdte van de onderwijsvrijstelling bij samenwerkende onderwijsinstellingen.

Op 22 januari 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het verzorgen van voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (VAVO-opleidingen) door een tweetal samenwerkende ROC’s niet belast is met btw. De bijdrage die ieder van de ROC’s moest leveren bestond volgens de Hoge Raad uit werkzaamheden die in de regel bij het geven van (volwassenen)onderwijs aan de orde zijn en die door de ROC’s ook vóór de samenwerking werden verricht als onderdeel van het volwassenenonderwijs. Als de ROC’s al prestaties tegen vergoeding zouden verrichten, dan is naar het oordeel van de Hoge Raad sprake van een ondeelbare onderwijsprestaties waarin de ondersteunende werkzaamheden van de ROC’s opgaan.

Het oordeel van de Hoge Raad heeft geleid tot een recente aanpassing in het besluit inzake de btw-vrijstelling voor onderwijsactiviteiten. Aan dit besluit is een nieuw onderdeel toegevoegd. Hierin is opgenomen dat als onderwijsinstellingen in samenwerking onderwijs aanbieden en in dat kader iedere instelling onderwijs verzorgt en eventueel de voor dat onderwijs benodigde onderwijsondersteunende diensten verricht, is de onderwijsvrijstelling van toepassing op het geheel van de door de onderwijsinstelling verrichte werkzaamheden, mits deze werkzaamheden als geheel genomen kwalificeren als één ondeelbare vrijgestelde onderwijsprestatie. Dit geldt ook als de samenwerkende onderwijsinstellingen presteren aan een voor de btw als zelfstandig aan te merken samenwerkingsvorm. Ook dan geldt de voorwaarde dat de door ieder van de samenwerkende onderwijsinstellingen verrichte werkzaamheden als geheel genomen kwalificeren als één ondeelbare vrijgestelde onderwijsprestatie. De eventuele onderwijsondersteunende diensten – voor zover die nodig en gebruikelijk zijn voor onderwijs dat in samenwerking wordt aangeboden – gaan in de hiervoor beschreven gevallen op in de van btw vrijgestelde onderwijsprestatie die de onderwijsinstelling in het kader van de samenwerking verricht. Het maakt hierbij niet uit dat de samenwerkende onderwijsinstellingen in voorkomende gevallen over en weer gebruik maken van elkaars onderwijsondersteunende diensten.

 Het aangepaste besluit is inmiddels in werking getreden. Zie 8.2.10 voor het besluit en meer informatie over de btw-vrijstelling voor onderwijsactiviteiten.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op