9 januari 2013Nieuw beleid btw-vrijstelling bij bijzondere evenementen/acties goed doel

Een goed doel, zoals een ANBI-instelling, verricht nogal eens fondswervende activiteiten om gelden te werven voor zijn hoofdactiviteit(en). Een van de manieren om deze fondsen te werven is het organiseren van bijzondere evenementen/(verkoop)acties. Het beleid ten aanzien van de btw-vrijstelling voor deze bijzondere evenementen/acties is per 1 januari 2013 verruimd.

Het komt voor dat uit ideële overwegingen bijzondere evenementen/acties worden georganiseerd. De opbrengst van die evenementen/acties wordt aangewend voor een ’goed doel‘ zoals kankerbestrijding, armoedebestrijding, hulp aan oorlogsslachtoffers, hulp aan slachtoffers van natuurrampen  of hulp aan Aids-patiënten. De organisatoren/ondernemers kunnen ter zake van deze evenementen op de normale wijze btw verschuldigd zijn. Dit is het geval als de organisator/ondernemer op eigen naam prestaties tegen vergoeding verricht, zoals een galadiner waarbij ook optredens door artiesten en een veiling plaatsvinden. Kenmerkend voor deze bijzondere evenementen/acties voor het goede doel is dat de afnemers voor de aangeboden prestaties een substantieel hogere prijs betalen dan voor een vergelijkbaar goed of dienst wordt betaald, die buiten de context van het bijzondere evenement/de bijzondere actie wordt aangeboden. Vaak wordt een veelvoud betaald van de prijs van een vergelijkbare prestatie.

De staatssecretaris keurt onder de volgende voorwaarden goed dat het in de opbrengst van bijzondere evenementen/acties te onderkennen giftelement buiten de btw-heffing blijft:

  • de afnemer is kenbaar gemaakt dat de opbrengst van het evenement/de actie bestemd is voor een specifiek ‘goed doel’. Hierbij is het begrip ‘goed doel’ synoniem aan een charitatief doel. Hiervan is in elk geval sprake als het giftelement wordt afgedragen aan een Algemeen nut beogende instelling (ANBI);
  • de afnemer is er nadrukkelijk op gewezen dat hij bij wijze van gift voor de aangeboden prestatie boven de normale prijs een extra bedrag betaalt. Ook de hoogte van de gift is voor de afnemer bepaalbaar;
  • de opbrengst van het bijzondere evenement komt volledig ten goede aan het goede (charitatieve) doel. Als opbrengst wordt de behaalde omzet aangemerkt verminderd met de directe, marktconforme, externe kosten, die gemaakt worden om het evenement te organiseren, zoals de eventuele zaalhuur en catering; en
  • de voor de organisator van het evenement bevoegde inspecteur, moet zich voor de aanvang van het evenement schriftelijk akkoord hebben verklaard met toepassing van de goedkeuring.

Commentaar
Tot 1 januari 2013 gold een vergelijkbare goedkeuring. Echter, deze goedkeuring gold niet indien een goed doel bijzondere evenementen/acties organiseerde om fondsen te werven voor de eigen charitatieve activiteiten. Met ingang van 2013 is dit veranderd. Ook indien een goed doel met een bijzonder evenement/bijzondere actie fondsen wil werven voor eigen activiteiten kan de goedkeuring van toepassing zijn. Bij de bijzondere evenementen/acties die onder het bereik van deze goedkeuring kan gedacht worden aan een galadiner voor het goede doel, een muziekconcert voor het goede doel, een tijdelijke verkoopactie voor een goed doel etc. Echter, het is bij deze bijzondere evenementen/acties wel noodzakelijk dat het giftelement voor de koper duidelijk is. Met andere woorden: als de prijs van een concertkaartje normaal gesproken € 25 bedraagt en de bezoeker van het “goede doel-concert” voor oorlogsslachtoffers in Syrië betaalt € 30 dan moet het voor de bezoekers duidelijk zijn dat ze € 5 extra betalen voor het goede doel. Dit kan naar onze mening door expliciete vermelding op het ticket en in de aankondigingen in dag- en weekbladen, in nieuwsbrieven en op internet. Let op: de goedkeuring mag pas toegepast worden na een voorafgaand schriftelijk akkoord van de inspecteur. Voorafgaande afstemming met de inspecteur is derhalve noodzakelijk om deze goedkeuring te mogen toepassen. Heeft u/uw cliënt voor 2013 een of meerdere bijzondere evenementen/acties voor een goed doel gepland dan zij wij u/uw cliënt graag van dienst btw-heffing over dit giftelement te voorkomen!        

Hebt u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact met ons op! U kunt ons telefonisch bereiken op 088-298 98 98 en per e-mail via info@btwplaza.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op