11 mei 2021Nieuw beleid btw-positie toezichthouders en commissieleden

Verleden

Tot 1 januari 2013 was goedgekeurd dat bij het vervullen van maximaal 4 commissariaten, een commissaris geen btw-ondernemer was. Na die datum beschouwde de Belastingdienst een toezichthouder en commissielid voor hun werkzaamheden tegen vergoeding altijd als btw-ondernemer, met als gevolg dat toezichthouders en commissieleden over hun vergoeding 21% btw moesten voldoen aan de Belastingdienst. Hier stond tegenover dat dat btw op de gemaakte kosten toerekenbaar aan de werkzaamheden als toezichthouder en commissielid in aftrek konden worden gebracht. Onder voorwaarden kon een beroep op de kleine ondernemersregeling (KOR) worden gedaan, zodat geen btw verschuldigd was.

 

Nieuw beleid

De Staatssecretaris heeft het beleid gewijzigd inzake het btw-ondernemerschap en meer specifiek de daarvoor vereiste zelfstandigheid van toezichthouders, zoals leden van de Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Toezicht (RvT) en niet-uitvoerende bestuursleden en diverse commissieleden, zoals leden van een bezwaaradviescommissie, geschillencommissie en toetsingscommissie. Dit naar aanleiding van het IO-arrest van het Hof van Justitie en het arrest van de Hoge Raad inzake een voorzitter en lid van bezwarenadviescommissies. Uit dit nieuwe beleid volgt dat als de toezichthouders/commissieleden op basis van de statuten en regelementen of de wet hun werkzaamheden op naam en verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan (de RvC, RvT en RvB)/de commissie als geheel verrichten, hetgeen normaliter het geval is, zij geen btw-ondernemer zijn voor hun werkzaamheden als toezichthouder.

 

Terugwerkende kracht en goedkeuring

Het nieuwe beleid heeft tot gevolg dat toezichthouders/commissieleden die niet kwalificeren als btw-ondernemer geen btw (meer) verschuldigd zijn over de vergoeding voor deze werkzaamheden. Hier staat tegenover dat zij geen recht op aftrek van voorbelasting (meer) hebben ter zake van deze werkzaamheden. Toepassing van de KOR speelt eveneens geen rol meer indien de toezichthouder/het commissielid ter zake van deze werkzaamheden geen btw-ondernemer is. Het nieuwe beleid werkt terug tot en met 13 juni 2019, de datum van het IO-arrest van het Hof van Justitie, waarbij wordt goedgekeurd dat in het geval in de periode van 13 juni 2019 tot 7 mei 2021 voor de in dit besluit bedoelde werkzaamheden btw in rekening is gebracht en deze btw bij de afnemer in aftrek is gebracht hierop niet teruggekomen hoeft te worden. Voor een niet- of niet-volledig aftrekgerechtigde organisatie is het voordelig indien de toezichthouders/commissieleden de btw op de facturen in deze periode crediteren.

 

Twijfelt u of het nieuwe beleid op u of de toezichthouders/commissieleden van uw organisatie van toepassing is of wilt u weten wat dit beleid voor u betekent, neem dan contact met ons via het telefoonnummer 078 – 622 54 52 of het e-mailadres info@btwinstituut.nl. Tevens kunnen wij desgewenst eventuele registraties van toezichthouders/commissieleden als btw-ondernemer of aanmeldingen voor de KOR ongedaan maken.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op